AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 1


De onderdelen, die heel vaak voorkomen, bijvoorbeeld de weerstanden, worden
niet per print gesorteerd, maar aangeleverd voor het gehele project. Om
vergissing te voorkomen, zou het wel handig zijn elke weerstandrits van een
geschreven waarde te voorzien op de papierstrook. Gebruik hier bij voorkeur
watervaste stift.
Het verschil tussen bijvoorbeeld 12 Ohm en1K Ohm is op het eerste gezicht niet
zo groot, wel de waarde! Soms is een 4-rings code gebruikt en dat geeft ook
vergissingen. Meet ze door als je niet zeker bent.
Het is ook makkelijker om de weerstanden te verdelen in waardes, b.v. beneden
100 Ohm bij elkaar, tot 1K bij elkaar enz. Vergemakkelijkt het zoeken. Doe ze in
doosjes. (Jan gebruikt er tafelmargarinedoosjes voor, die kun je nog afsluiten
ook!)
Sommige keramische condensatortjes hebben een moeilijk afleesbare
waardeopdruk. De schuld ligt bij Philips. Met een scherp potlood aan de andere
zijde de waarde opschrijven maakt het makkelijker de C te vinden en later op de
print bij eventueel foutzoeken makkelijkerte onderscheiden. Voor het lezen van
die opdruk moetje een goede loep bezitten.
Hier brengt de meetbrug voor C’s en L’s (bouwkit) van Kent Elektronics uitkomst.
Echt een aanrader. Werkt met een microprocessor, dus(?) nauwkeurig, ook voor
lage waarden vanaf 1pF.
Er zijn gaatjes op de printplaten, die niet worden gebruikt, let daar op. Op de
lay-out zit daar dan ook geen onderdeel.
Zet eerst de IC's op de print** en soldeer alleen de gebruikte aansluitingen. De
niet gebruikte steken door een soldeerrondje zonder aansluitingen. Zou hij er
weer uit moeten om wat voor reden ook, dan gaat dat iets makkelijker.
Zet folietrimmers, staande potmeters eneventueel elco's er later pas op.
Monteer de staande weerstanden en spoeltjes zoals aangegeven, dan hinderen ze
elkaar niet.
Bij het opzetten in de print, de dradeniets naar buiten buigen, om er weer
uitvallen te verhinderen. Dus niet verder uitbuigen dan nodig. Ik doe het, door de
draad strak te trekken en hem “iets” te buigen bij het printoppervlak Ook al
weer om demontage makkelijker te maken.
Fouten dien je zo veel mogelijk te voorkomen, dus eerst controleren vóór het
solderen.
Probeer ook eens een stuk 1 cm dik schuimrubber, hierdoor blijven de
onderdelen ook op zijn plaats.Dunne huishoudsponsjes met aan een zijde van dat
groene schuurmateriaal voldoen, uiteraard met de groene zijde naar de tafel
gericht.
Werk systematisch!
Je begint het makkelijkst aan de linkerkant en steeds niet meer dan 3 of 4
onderdeeltjes tegelijk. Zoek eerst de onderdelen voor, zeg, een strook van 2cm
van linksaf bij elkaar, want te veel onderdelen is niet handig. Je zoekt anders te
lang tussen weerstanden met kleurcode. Ook voor iemand met ruime ervaring,
want de weerstanden worden steeds kleiner en zijn soms met het blote oog al
slecht te lezen.
Zet de onderdelen er ook op zonderopenblijvende ruimtes. Het voorkomt
"opgeschoven" onderdelen.
Er is niets op tegen en alles voor te zeggen om weerstanden consequent op
dezelfde manier te monteren. Alles, ookandere onderdelen afleesbaar maken
vanaf onder of van rechts. Staande weerstanden de eerste ring altijd boven. Op
dezelfde wijze als in technische tekeningen. Daar zijn maten in mm altijd van
onderaf en van rechts leesbaar. Het is altijd handig, in geval van foutzoeken, om
dat op een print ook te doen. Liggende weerstanden altijd van onderen of van
rechts leesbaar monteren. Op de figuur is dat ook gedaan.
Hoewel de BF981 goed is beveiligd, ishet toch een CMOS type met zeer hoge
ingangs-impedantie en daarom gevoelig voor statische ladingen. Het verdient dus
aanbeveling, die pas te plaatsen wanneerde betreffende weerstanden eromheen
al aanwezig zijn. Eventuele statische spanningen worden dan afgevoerd.
Let er trouwens op dat deze transistor inenkele gevallen op zijn kop op de print
moet komen! De tekst in dat geval dus naarde print toe. Dit is gedaan om in deze
gevallen de source goed te kunnen aarden.
Voor de SSB-processorprint zijn dat de ingangs- en uitgangsversterker en de
twee MF versterkers. Dus T1, T2, T3 en T4. De BF981 in de AGC versterker zit
normaal.
Op de tekening zijn deze transistors verschillend weergegeven. Als een open
rondje of een zwart massief rondje. Dit isgedaan, omdat je dan de sporen op de
printtekening kunt zien, die onder de transistor door lopen.Bij de massieve loopt
er geen spoor onder.
**Behoudens elektrostatisch gevoelige typen als de LF353 (versterker op VFO
print) en de 6440 (mixer, op de SSB print). Nu hebben die geen CMOS ingang,
maar toch…