AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 1
De onderdelen, die heel vaak voorkomen, bijvoorbeeld de weerstanden, worden
niet per print gesorteerd, maar aangeleverd voor het gehele project. Om
vergissing te voorkomen, zou het wel handig zijn elke weerstandrits van een
geschreven waarde te voorzien op de papierstrook. Gebruik hier bij voorkeur
watervaste stift.
Het verschil tussen bijvoorbeeld 12 Ohm en1K Ohm is op het eerste gezicht niet
zo groot, wel de waarde! Soms is een 4-rings code gebruikt en dat geeft ook
vergissingen. Meet ze door als je niet zeker bent.
Het is ook makkelijker om de weerstanden te verdelen in waardes, b.v. beneden
100 Ohm bij elkaar, tot 1K bij elkaar enz. Vergemakkelijkt het zoeken. Doe ze in
doosjes. (Jan gebruikt er tafelmargarinedoosjes voor, die kun je nog afsluiten
ook!)
Sommige keramische condensatortjes hebben een moeilijk afleesbare
waardeopdruk. De schuld ligt bij Philips. Met een scherp potlood aan de andere
zijde de waarde opschrijven maakt het makkelijker de C te vinden en later op de
print bij eventueel foutzoeken makkelijkerte onderscheiden. Voor het lezen van
die opdruk moetje een goede loep bezitten.
Hier brengt de meetbrug voor C’s en L’s (bouwkit) van Kent Elektronics uitkomst.
Echt een aanrader. Werkt met een microprocessor, dus(?) nauwkeurig, ook voor
lage waarden vanaf 1pF.
Er zijn gaatjes op de printplaten, die niet worden gebruikt, let daar op. Op de
lay-out zit daar dan ook geen onderdeel.
Zet eerst de IC's op de print** en soldeer alleen de gebruikte aansluitingen. De
niet gebruikte steken door een soldeerrondje zonder aansluitingen. Zou hij er
weer uit moeten om wat voor reden ook, dan gaat dat iets makkelijker.
Zet folietrimmers, staande potmeters eneventueel elco's er later pas op.
Monteer de staande weerstanden en spoeltjes zoals aangegeven, dan hinderen ze
elkaar niet.
Bij het opzetten in de print, de dradeniets naar buiten buigen, om er weer
uitvallen te verhinderen. Dus niet verder uitbuigen dan nodig. Ik doe het, door de
draad strak te trekken en hem “iets” te buigen bij het printoppervlak Ook al
weer om demontage makkelijker te maken.
Fouten dien je zo veel mogelijk te voorkomen, dus eerst controleren vóór het
solderen.
Probeer ook eens een stuk 1 cm dik schuimrubber, hierdoor blijven de
onderdelen ook op zijn plaats.Dunne huishoudsponsjes met aan een zijde van dat
groene schuurmateriaal voldoen, uiteraard met de groene zijde naar de tafel
gericht.
Werk systematisch!
Je begint het makkelijkst aan de linkerkant en steeds niet meer dan 3 of 4
onderdeeltjes tegelijk. Zoek eerst de onderdelen voor, zeg, een strook van 2cm
van linksaf bij elkaar, want te veel onderdelen is niet handig. Je zoekt anders te
lang tussen weerstanden met kleurcode. Ook voor iemand met ruime ervaring,
want de weerstanden worden steeds kleiner en zijn soms met het blote oog al
slecht te lezen.
Zet de onderdelen er ook op zonderopenblijvende ruimtes. Het voorkomt
"opgeschoven" onderdelen.
Er is niets op tegen en alles voor te zeggen om weerstanden consequent op
dezelfde manier te monteren. Alles, ookandere onderdelen afleesbaar maken
vanaf onder of van rechts. Staande weerstanden de eerste ring altijd boven. Op
dezelfde wijze als in technische tekeningen. Daar zijn maten in mm altijd van
onderaf en van rechts leesbaar. Het is altijd handig, in geval van foutzoeken, om
dat op een print ook te doen. Liggende weerstanden altijd van onderen of van
rechts leesbaar monteren. Op de figuur is dat ook gedaan.
Hoewel de BF981 goed is beveiligd, ishet toch een CMOS type met zeer hoge
ingangs-impedantie en daarom gevoelig voor statische ladingen. Het verdient dus
aanbeveling, die pas te plaatsen wanneerde betreffende weerstanden eromheen
al aanwezig zijn. Eventuele statische spanningen worden dan afgevoerd.
Let er trouwens op dat deze transistor inenkele gevallen op zijn kop op de print
moet komen! De tekst in dat geval dus naarde print toe. Dit is gedaan om in deze
gevallen de source goed te kunnen aarden.
Voor de SSB-processorprint zijn dat de ingangs- en uitgangsversterker en de
twee MF versterkers. Dus T1, T2, T3 en T4. De BF981 in de AGC versterker zit
normaal.
Op de tekening zijn deze transistors verschillend weergegeven. Als een open
rondje of een zwart massief rondje. Dit isgedaan, omdat je dan de sporen op de
printtekening kunt zien, die onder de transistor door lopen.Bij de massieve loopt
er geen spoor onder.
**Behoudens elektrostatisch gevoelige typen als de LF353 (versterker op VFO
print) en de 6440 (mixer, op de SSB print). Nu hebben die geen CMOS ingang,
maar toch…
AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 2
De SSB print
Positie van de print is: bevestigingsgaatjes naar boven.
De condensator aan het rondje gemerkt AGC, midden-links van de print, staat
niet op het schema en is daarom ook niet geleverd.
De serieschakeling van een weerstand met een condensator tussen pin 12 en 14
van IC1 weglaten, staan ook niet op schema. Dit is de tweede verticaal geplaatste
C van links onder de 6440 en de R die er tegenaan ligt. Ook de weerstand onder
C10 kan er uit.
De kleinste diode is de schakeldiodeBA423, de iets grotere de 1N4148. De
BA423 kan een vervanger hebben: BAS45 endie is ook kleiner dan de 1N4148.
Met een goede loep (die je beslist moethebben) kun je dediodeopdruk lezen.
AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 3
Door een wat veranderde productiemethodeis helaas meer vijlwerk nodig dan
voorzien.
• Wij rekenden met een frees van 3 mm om de printen van elkaar te
scheiden, maar de leverancier gebruikte een 1 mm exemplaar zoals je kunt
zien.
• Gelukkig staan de buitenste randen van de printen opgedrukt en deze
maten kunt u ongeveer aanhouden.
• De Schakelprint, de Displayvoeding-, Controlbox-, en de SynthesizerMatrixprint vereisen geen nauwkeurige maat en kun je zo laten, op de
breekrandjes na.
• Voor wat betreft de VFO- en de SSB-print, die zijn het lastigst en
moeten aan 3 zijden pasgemaakt worden.
• De zijde die naar het midden van het kastje wijst kun je zo laten, met dien
verstande, dat de +rail nog contact met massa maakt bij de VFO-print.
Links en rechts met een babyzaagjehet spoortje weghalen dat door de
wat grotere rand is ontstaan. Met de sporenzijde en de schroefgaten naar
u toe ligt die +rail linksboven. Controleer met een ohmmeter of de sluiting
is opgeheven.
• Zoals u wel merkt, zijn de halfronde inkepingen ook te klein geworden en
die moeten met een ronde vijl pas gemaakt worden.
• De pilaartjes in het kastje, waar dehalfronde inkepingen omheen vallen,
hebben een braam. Die kun je beter even met een vijltje bewerken.
• In de VFO-print is nog een productiefout geslopen: Bij de 7812
spanningsregelaar IC 14 zijn een paar isolatielijntjes weggevallen. De
buitenste twee pootjes liggen daardoor aan massa.
• Helaas, buiten onze schuld, moeten er twee onderbrekingen worden
ingefreesd. Het buitenste pootje komt aan de elco en het binnenste
pootje alleen aan het gaatje waar het te monteren draadje in komt. Het
mooiste gaat dat met een tandarts-freesje in een boormachientje, maar
met een scherpe kraspen en een liniaalkom je er ook. Met een loep en een
ohmmeter controleren.
De printen met een soldeerrand moeten in blikken doosjes worden gemonteerd
en precies pas worden gevijld. Eerst doosjes in elkaar zetten natuurlijk, zie
aanwijzing “solderen blikjes”.
De Junctionprint hoeft alleen aan de soldeerkant vlak met het koper gevijld te
worden .
Over vijlen gesproken:
• Let op, dat je dat vijl- of schuurstof niet inademt. Het bevat
glasvezeldeeltjes en zal niet gezondzijn. Afzuigen met een stofzuiger
en/of gebruik van een mondkapje wordt aanbevolen.
• In plaats van vijlen kun je eerst met een geschikte blikschaar wat
wegknippen en met een vel schuurpapier(nummer 100 of grover), dat op de
vlakke tafel is vastgetaped, de randengladschuren. (leg de zuigmond van
de stofzuiger dicht in de buurt. Hopelijk heeft die een toerenregeling, dan
heb je niet zoveel lastvan het lawaai). Met mooi weer kun je het ook
buiten doen…
Let op, dat er nog meer aanwijzingen kunnen komen naar gelang er nieuwe
onvolkomenheden worden ontdekt. Graag zosnel mogelijk melden als je ook wat
opvalt. Anderen hebben aan je opmerking ook wat!!
Ook algemene suggesties betreffende de bouw kunnen interessant zijn.
Wie ontwerpt er een kastjeen kan dat (laten) maken?
PE1PYK
AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 4
Modificaties op de SCHAKELPRINT
Helaas zijn er twee foutjes in deze print geslopen, zie de afbeelding
“Modificatie Schakelprint”.
• Rond T3 moet R35 anders gelegd worden (tussen emittor en basis). Wilt u
geen gaatje boren, dat kan deze weerstand aan de soldeerzijde worden
gesoldeerd tussen het linker originele gat en het pootje (emittor) van de
transistor. Het resterende draadje van de weerstand verbuigen en naar
het rechter soldeereilandje solderen. Met andere woorden, een verbinding
in plaats van de oorspronkelijke ligging van de weerstand.
• Voor de mensen met durf: Ook kan ereen gaatje geboord worden van 0,7
á 0,8 mm volgens afbeelding, precies op het spoortje. Let op, dat dit
gaatje geen verbinding met massa maakt. (meten). Een goede loep is sterk
aan te raden! De weerstand volgens de modificatietekening monteren.
• Verder is rond T8 ook een fout gevonden. Hier hoeft niets geboord te
worden. De liggende weerstand die ookR50 is genoemd wordt weggelaten,
transistor omgedraaid en draadje van emittor op soldeerzijde volgens afb.
gesoldeerd naar de + (aan onderkant van R49, kan met nog niet afgeknipte
draad van die weerstand )
• R45 en R56 moeten kruislings worden gemonteerd, dus geen extra draad
of gaatjes, zie afbeelding rechtsboven.
• Diodes D7, D8 zijn verkeerd aangegeven op de print. Richting veranderen.
• Transistor T7 is niet met zijn emittor geaard! Draadje aanbrengen als op
de afbeelding.
BESTE OM,
Hierbij ontvang je het onderdelenpakket van de transceiver. Door de grote deelname duurde
het verzamelen van de onderdelen en het maken van de pakketten veel langer dan gedacht.
Een paar belangrijke tips:
• Realiseer je dat je aan een groot project begint.
• Leg je zelf de nodige discipline op.
• Ga niet lichthartig te werk! Neem de tijd!
• Maak ruimte in je shack of een plaats op je tafel waar je gaat bouwen!
INFORMATIE.
Deze brief bevat basisinformatie die bij het pakket hoort. Maar alle volgende informatie krijg
je via E-mail. Dat spaart ons een heleboel werk, tijd en kosten. Er komt nog allerlei informatie
over het ‘’bestukken’’ van de printen en het bouwen van de transceiver. Neem de tijd om het
door te lezen, dat voorkomt fouten die later misschien moeilijk te herstellen zijn!
In het pakket zitten alle componenten die nodig zijn om de transceiver te bouwen, behalve de
onderdelen die je uit de omzetters moet halen.
Bekijk de inhoud van het pakket rustig zodat jede delen en componenten herkent en zoek uit
bij welk deel van de transceiver ze horen. Zie de informatie hieronder.
MAAK VOOR JEZELF EEN GOEDE INVENTARISATIE.
Pas op dat de componenten van de verschillende delen niet door elkaar raken!
Haal de componenten uit de plastic zakjes en berg ze op in doosjes. Boterpotjes lenen zich er
heel goed voor om de componenten, per print of printen, op te bergen.
In het pakketje van de voorkant zitten ook een heleboel ringetjes en moertjes. Berg die per
type op in een doosje of een plastic doosmet vakjes. Dan raken ze niet weg en het
vergemakkelijkt het terugvinden als je ze straks moet gebruiken.
HET PAKKET BESTAAT UIT DE VOLGENDE DELEN EN LOSSE COMPONENTEN.
• De ALU VOORKANT en de STICKERdie op die voorkant geplakt moet worden.
• DePRINTEN.
• Een 100 µA METERen een DISPLAY.
• Drie BLIKKEN DOOSJES voor de bandenfilters, de banden VCO en de controlbox.
• Alle WEERSTANDEN,diodes 1N4148en BAS45(BA423) en de condensatoren 22Nen
100N (Die zijn voor de heletransceiver als bulk bij elkaar gevoegd).
• VijfSUBPAKKETJES MET ONDERDELEN voor de printen.
• Een pakketje met COMPONENTEN VOOR DE VOORKANT en CONTROLBOX.
• Een stukjeTEFLONCOAX en een stukje VD draad.
• TweeTWAALF STANDEN SCHAKELAARS.
• Vijf POTMETERS en de TIEN SLAGEN AFSTEMPOTMETER.
INDELING EN (HERKENNING) VAN DE SUBPAKKETTEN.
(De componenten van 3 en 4 en 7, 8 en 9zijn in één zakje samengevoegd!)
1. De SSB processor. (SSB filter.)
2. De VFO. (3 oranje MKT C’s en een Xtal.)
3 en 4. De synthesizer en de bandenoscillator. (Het grote HEF 4750 IC.)
5. De bandenfilters. (Veel spoeltjes.)
6. De junction print. (Alleen printje.)
7, 8 en 9. De schakelprint, controlboxen de displayvoeding. (Veel elco's.)
10. De voorkant en controlbox. (Knoppen en schakelaars. )
DE VOORKANT EN DE STICKER.
De sticker moet op de alu voorkant geplakt worden maar wacht daarmee tot je de informatie er
over gelezen hebt! Die vertelt precies hoe je dat moet doen.
ONTBREKENDE COMPONENTEN
De siermoeren voor de schakelaartjes en de knopdeksels met indicatie zijn er nog niet. De
leverancier heeft ze toegezegd voor week 17, dus nog even geduld. Ze komen per post.
DE KNOPPEN.
Door het faillissement van onze eerdere knoppenleverancier moesten we andere (duurdere)
knoppen kopen. Dat heeft consequenties voor de moer-afdekkapjes en de indicatie. De
pijlpuntjes zijn iets te groot voorde letters en cijfers op de sticker. Maar je kunt de puntjes
er (eventueel naar wens) heel gemakkelijk afsnijden met een scherp mesje. De knopdeksels
hebben een indicatiestreepje. Om het iedereen naarde zin te maken krijg je ze in twee kleuren,
zwart en lichtgrijs zodat je kunt kiezen.
Het VD draad dient om ringetjes te maken die tussen de potmeters en de achterkant van de
voorkant gemonteerd kunnen worden. Twee ringetjes per potmeter, anders steken ze te ver
naar voren.
De Teflon coaxdient voor de HF verbindingen tussen de betreffende delen van de transceiver.
HIER VOLGT EEN AANTAL BOUWAANWIJZINGEN.
BEWAAR ALLE INFORMATIE IN EEN MAP!
STATISCH GEVOELIGE IC’S.
In de pakketjes vind je twee IC's die enigszins gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
Behandel die volgens de daarvoor geldende regels. Plaats alle IC'sals laatsteop de print!
DE AFSTEMKNOPbestaat uit twee delen die op elkaar gelijmd moeten worden.
Zoals je ziet, zitten er midden in de knop drie vleugeltjesen een plastic ringetjedie de
klemkracht op de potmeter-as verzorgen. Eén knop is uitgeboord tot 6,4 mm. Hij moet
gemakkelijk passen op de as van de 10- slagen potmeter want er is nauwelijks kracht nodig om
de potmeter rond te draaien. Bovendien moet de knop op de as slippenals je hard tegen de
stuitnok van de potmeter draait.
Het asjevan de potmeter heeft aan de voorkant geenborgring. Als je tegen de as drukt wordt
die kracht overgebracht op de achterkant enals je erg hard op de as drukt kun je de
achterkant er afdrukken. Ook daarom moet de knop er gemakkelijk op en afgaan!
Het kunststofringetjedat de vleugeltjes tegen de as drukt zit pas vast als de knop op de as zit.
Maar het kan los komen als je de knop op de as drukt. De knop zit dan los en rammelt, ik heb dat
al een keer meegemaakt. Dat is heel vervelend want je kunt er niet meer bij omdat de twee
knoppen aan elkaar gelijmd zijn. Dat moet je dus voorkomen en je moet het ringetje vastzetten
maar zodanig dat het nog wel zijn verende functieblijft uitoefenen. Er zijn een paar manieren
om dat te doen.
Je kunt een druppeltje tweecomponentenlijm tussen één vleugeltje en het ringetje laten lopen.
Maar het risico is dan dat twee vleugeltjes aan elkaar plakken en dan is de veerkracht weg of de
knop zit scheef. Ook kan de lijm na verloop van tijd losraken omdat de knop altijd enigszins
beweegt.
Een betere manier is om het te doen met een draadje en de soldeerbout.Zet daarvoor de knop
vast, bijvoorbeeld in een bankschroef. Neem nueen stukje blank montagedraad. Smelt dat met
de soldeerbout door één van de vier schotjes en buig het om. Span het dan over het ringetje
maar naast het vleugeltje naar het tegenoverliggende schotje ensmelt het ook daarin vast. Er
komt een foto van.
Bij de ongeboordeknop, heeft het ringetje geen functie meer en moet je het er uitnemen. Als
je dat niet doet begint de knop na verloop van tijd te rammelen!
Lijmen van de knop. Maak eerst de randen een beetjeruw met een vijl en gebruik
tweecomponenten lijm. Smeer op beide randen lijm en druk de twee helften op elkaar. Doe dat
nauwkeurig want anders zit je de rest van je leven tegen een scheve knop aan te kijken! Als hulp
daarbij kun je de twee knoppen op de nog nietafgezaagde lange as van de twaalf standen
schakelaar schuiven.
DE PRINTEN
Die zijn gemaakt als één grote printplaaten moeten losgebroken worden. Ze zitten nog maar op
een paar plaatsen vast en je kunt ze gemakkelijk afbreken, bijvoorbeeld op de rand van de tafel.
De printen van SSB en VFO moeten passend in de behuizinggemaakt worden vóórdatje ze
gaat ‘’bestukken’’. Bekijk hoe dat moet door print en behuizing bij elkaar te houden en in elkaar
te passen. De randen moeten ongeveer één mm afgevijld worden zoals de lijntjes op de
componentenkant aangeven. Dat hoeftnietbij de kanten die naar elkaar wijzen. Let opdat je
geen spoortje weg vijlt! De sleufjes aan de zijkanten waar de verticale paaltjes van de behuizing
zitten moeten iets vergroot worden zodat de print er gemakkelijk in gaat. En er moet een
gaatje aangepast worden, bij het passen zie je direct welk gaatje.
Het wijst, denk ik, zichzelf maar Piet, PE1PYK, maakt er ook nog E-mail info over.
DE BEVESTIGING VAN DE PRINTEN IN DE OMZETTER BEHUIZING.
(Nadat je ze passend gemaakt hebt! )
We gebruiken een "nieuwe" omzettermet de Torx-schroeven. Helaas is in dat opzicht de
tekening op bladzijde 113 in Electron niet goed. Die is gemaakt met "oude" omzetters. Bovendien
is daar de onderste behuizing, waar de transceiver in zit, 180 graden gedraaid. De foto'sop blz.
433 zijn goed.
Gebruik voor de bevestiging de origineleTorx-schroeven. Dat zijnzelftappende schroeven en
die hebben extra slip waardoor ze zeer goed vastzitten. Let op dat je de schroeven niet scheef
in de schroefdraad draait.
Er zijn M3 veerringetjesmeegeleverd om de massavan de printen goed te verbinden met de
behuizing. Dat is zeer belangrijk voor de werking van de transceiver, zoals uitgebreid in
Electron is beschreven!
Tussen print en behuizing komt bij elk schroefje een veerringetje!
Zet eens voor de proef één schroefje vast om te zien hoe vast je hem moet draaien. Hij moet
zo vast gedraaid worden dat de lak van het soldeermasker weggedrukt is door het veerringetje.
Je moet dan in de doorgedrukte gaatjes het koper zien.
Ten slotte nog eens: bekijk alles rustig voor je aan het werk gaat. SUCCES!

SSB 2 INFO 2 d.d. 16 APRIL 2003
BESTE OM,
Dit is het tweedeinfobericht over de bouwvan de SSB-2 transceiver. Het eerste zat
bij het pakket.
De stand van zaken op dit moment is dat de eerste 40 pakketten zijn overgegaan naar
de rechtmatige eigenaren. Dat gebeurde j.l.zaterdag in Kootwijkerbroek. We zijn nu
heel druk bezig om eerst alle pakketten in orde te maken en dan gaan we versturen.
Want het is erg lastig om de werkzaamheden voor de pakketten te onderbreken en
delen te versturen. Bovendien ontbreekt daarvoor de ruimte. Maar zoals het er nu
uitziet zijn de pakketten eind deze weekklaar en gaan we begin volgende week
versturen.
Jammer genoeg zijn de ontbrekende onderdelen er nog niet. Dat is het meest van
belang voor de siermoertjes van de tumblerschakelaars want dan kun je de voorkant
nog niet definitief monteren.
Maar je kunt al genoeg andere dingen doen en de leverancier heeft me nu beloofd dat
ze er de volgend week zijn. Ik zal ze dan ook direct aan jullie versturen en bij de
nieuwe pakketten doen we ze erdirect bij. Ik hoop dat ikdie helemaal compleet kan
maken zodat ik niets meer na hoef te sturen. Als dat niet het geval is verzend ik ze
wel want anders moet je tot na mijn vakantie wachten en dan komen de ontbrekende
delen later. (Dat betreft uiteraard de mensen die betaald hebben!)
In het pakket zijn de aantallen weerstandennaar boven afgerond. Het is dus normaal
dat je er een paar over houdt.
Een paar mensen vroegen me of ze al konden beginnen en het antwoord is natuurlijk:
JA.
Maar wachtnog even met het plakken van de sticker op de voorkant. Dat moet goed
gebeuren want je mag hem niet verprutsen! Ik zal een beschrijving maken van het
systeem met het piepschuim en de spelden. Het belangrijkste is dat hij nauwkeurigop
zijn plaats zit!
In Kootwijkerbroek merkte ik wel dat eenaantal mensen heel goed weet hoe dat
moet. Maar doe dat in ieder geval nadatde mechanica, zoals hieronder beschreven in
orde is anders kan de sticker beschadigd raken.
Een steeds terugkerende vraag is: "Waarmee moet ik beginnen?".
Zoals in de eerste brief vermeld moet je beginnen om alles te bestuderen zodat je
goed weet hoe het ding in elkaar zit, en waar alles thuis hoort. Daarnaast moet je alle
componenten opbergen en registreren. En dan kan de bouw beginnen.
HET BOUWENis onder te verdelen in drie hoofdlijnen:
1. De mechanica.
2. De elektronica / de printen.
3. De bedrading.
DE MECHANICA.
Vóórdat je de printen en alle andere componenten kunt monteren moet de mechanica
in orde zijn en daar moet je mee beginnen. De foto op blz. 433 van het
Oktobernummer van Electron geeft je daarbij de nodige aanwijzing. Doe dat, als
proef ZONDERde sticker, dan kan die niet beschadigen!
Je ziet dat de randen van de gaten in de alu voorkant nogal scherp zijn, dat komt door
het frezen. Je kunt die naar eigen inzicht natuurlijk wat "ontscherpen" met een
zoetvijltje.
• Maak twee lengtes M6 draadeind van 8 cm in orde
• Verwijder de bramen na het zagen.
• Bevestig daarmee de alu voorkant aan de behuizing. Nu zie je hoe je de afstand
kunt instellen.
• Doe overal M6 ringetjes tussen, dat vergemakkelijkt het vastzetten en
losmaken. Zet alles niet tevast, dat is nog niet nodig. Je kunt de voorkant nu
heel gemakkelijk weer losmaken door de twee dopmoeren los te draaien.
LET OP!
In tegenstelling tot het bij prototype, is bij de definitieve transceiver uitvoering de
synthesizer/matrix bevestigd aan de bandschakelaars. En die zijn met
afstandsmoeren aan de voorkant bevestigd. Dus dat bepaalt de afstand tot de
behuizing. We gaan nu eerst de voorkant provisorisch, zonder sticker in orde maken
zodat je de afstand vast kunt stellen.
• Neem de twee twaalfstanden schakelaars en zaag de assen af tot 18mm
lengte,gemeten vanaf het voorste randje van de schakelaar.
• Stel de schakelaar in op het juiste aantal schakelstanden d.m.v. het ringetje
met het nokje.
• Doe de kartelring er weer op en draai de moer "handvast" op de schroefdraad,
Ze hebben dus dezelfde volgorde zoals ze zaten.
• Draai nu ook de afstandmoer er handvast op.
• Zet de twee schakelaars op de print, let op welke waar zit, en soldeer ze met
één verbinding, het moedercontact, vast aan de print. Zorg dat ze recht op de
print zitten!
Als je nu de schakelaars aan de voorkant wilt bevestigen zul je zien dat de gaten in
het alu iets te klein zijn, de schroefdraadbus past er net niet in. De gaten moeten ca.
0,1 mm groter gemaakt worden met een ruimer of een vijl.
• Nu kun je de schakelaars en print monteren met de bijgeleverde gekartelde
ringen aan de voorzijde van de voorkant. Doe de bolle kant van die ringen naar
voren en draai de bussen met de hand zo goed mogelijk aan. Bij de definitieve
montage zetten we het goed vast.
• Nu kun je ook enkele van de andere componenten van de voorkant, zoals de
schakelaartjes, de potmeters, de meter en de display voor de proef monteren,
de schakelaartjes met de zeskantige moertjes. Als je de siermoertjes hebt
draai je die eerst op de schakelaar en daarna zet je de schakelaar vast met het
moertje aan de achterkant. Dus bij de definitieve montage, als de sticker er
opzit, monteer je eerst alle tumblerschakelaartjes.
• De potmeters hebben lange schroefdraad en moeten drie mm naar achter
gemonteerd worden anders steken deknoppen te ver naar voren. Maak
daarvoor van het meegeleverde VD draad twee koperen ringetjes van 10 mm
diameter en monteer die achter het aluminium. Maak de assen van de
potmeters op lengte en monteer voor de proef eens 1 of 2 knoppen.
• Bij het display zul je zien dat het gat ietste klein is. De hoeken in het alu zijn
rond. Je kunt dat oplossen door, of de hoeken vierkant te vijlen, of het plastic
van het display iets af te snijden.
• Duw het display er voorzichtig in, hij past heel precies en helpde nokjes door
ze met een schroevendraaier in te drukken. Anders gaan ze kapot op de
scherpe rand van het aluminium. En dat geldt zeker als je het display er weer
uithaalt!
• Monteer ook de tien slagen potmeter en maak de knop in orde zoals in info 1 is
beschreven.
De LED’s.
Ik kon jammer genoeg geen 3 mm led’s krijgen en zij zijn dan ook iets kleiner dan de
gaatjes. Achter de gaatjes zit een stukje printplaat met eilandjes waar de leddraadjes aan gesoldeerd zitten. Dat printje zit met tweecomponentenlijm vast aan
het aluminium.
Als je het nog niet gedaan hebt maak dan nu de printen passend voor de omzetter
behuizing, zoals in info 1is beschreven. Dat moet gebeuren vóórdat je de
componenten er op zet. De lijnen op decomponentenkant geven de goede afmetingen
aan. Voor de blikjeskomt nog een beschrijving.
Als alles goed is heb je nude printtekeningen ter beschikking en daarmee kun je de
printen ‘becomponeren’. Bij de tekeningen zat ook informatie over een aantal fouten
op de print.Let op dat je die eerst repareert! Het is erg eenvoudig.
De achterkant.
Je bent geheel vrij om die op je eigen manier te bewerken. Ikzelf heb wit
stickerpapier geplakt op de bruine Philips sticker. Maar die sticker kun je er ook
aftrekken en er een aluminium plaatje opmaken. Misschien zijn er nog andere
mogelijkheden, laat ze eens horen.
Dan blijven de stekkers op de achterkantnog over. Zaag die af van een gesloopte
print, laat de print er gewoon aanzitten,dat soldeert gemakkelijk. Op dezelfde foto
kun je goed zien hoe ze aan de achterkant van de behuizing met M3 boutjes en
moertjes gemonteerd zijn.
De beschrijving voor het plakken van de sticker en de montage van de printen in
de blikjes komt later.
Als iets nog niet duidelijk is bel me dan even, dan kan ik het in de volgende info
meenemen !
• In de volgende info komen tips voor de montage van de componenten op de
printen maar Piet heeft er ook al een aantal bij de lay-outs gedaan. Lees die
goed na.
• Er is nog een lijst met opmerkingen voor de volgende keer maar één ding schiet
me nu te binnen: Let op bij de montage van de BF 981 FET’S, soms zitten ze
op hun kop gemonteerd!
• Ik maak ook nog een lijstje van de componenten uit de omzetters die gebruikt
gaan worden.
• Er moet een modificatie aan het display uitgevoerd worden.
• Er komt een tekening van de plaats van de gaatjes voor de
doorvoercondensatoren in de blikjes.
Succes en 73's van ons!
SSB 2 INFO 3 d.d. 24 APRIL 2003
Beste OM,
Kennelijk is de transceiver-bouwdoos voorsommige radioamateurs hetzelfde als een
grote doos bonbons voor snoepers, ze kunnen er niet van afblijven!
Er zijn mensen die al een groot deel van de transceiver gebouwd hebben!
Hier komt een heleboel info en aanwijzingen. De punten van aandacht zijn vet gedrukt.
PA0MJK, PA0CGB, ON9BOG en PA0AAJ stuurden al op- en aanmerkingen aan ons
door, waarvoor heel hartelijk dank.
VEEL VERSCHILLENDE INFORMATIE.
Iedereen begint met een ander deel van detransceiver en dat betekent dat ik over
alle delen er van al op- en aanmerkingen ontving. Ik zal proberen om dat allemaal bij
elkaar te voegen en per deel, dat is dan meestal ook een print, samen te voegen. Later
zullen we daar wel volgorde in brengen, nustaat het nog wat door elkaar maar dat
komt door de korte tijdsduur waarin dit alles moet gebeuren.
Lees alles eerst rustig door en maak voor je zelf aantekeningen.
Wonderen bestaan niet en ook in onze printen en schakelingen zitten fouten. Realiseer je dat dit een amateur-project is en wij zijn ook maar mensen. Gun ons even de
tijd om problemen op te lossen en we zullen je zeker helpen om de transceiver werkend te krijgen.
Radioamateurs zijn per definitie inventieve mensen en we gaan er van uit dat je die
inventiviteit ook gebruikt bij het bouwenen het mogelijk oplossen van problemen.
ELECTRON.
De beschrijving in Electron is gemaakt van en met het prototype van de transceiver.
Daarmee zijn de grote lijnen aangegeven maar een aantal details verschillen. Ook de
foto's in Electron zijn gemaakt van het prototype. En het zijn de details die belangrijk zijn bij het bouwen.
Gebruik daarom de laatste infodie je van Freek als PDF-file gekregen hebt. Die
schema's en printlay-outs komen met elkaarovereen. We zullen snel ook foto's maken
van de nieuwe transceiver en die rondsturen. Maar we moeten hem zelf ook nog bouwen.
ALGEMEEN.
PA0CGB merkte op dat sommige massa's nietdoorverbonden zijn op een losse print.
Dat klopt, die liggen pas aan massa als de print in de behuizing zit! We meldden het al
in Info 1, daarvoor dienen de veerringetjes!
ALGEMENE INFO OVER COMPONENTEN.
In het pakket vind je componenten in velesoorten en maten. Maar een aantal componenten moet je uit de omzetters halen.
Dat zijn de 4059, 7812, BFR96, BST72, BFQ34 en de blauwe20TURN POTMETERS.
Eventueel de BSX20als je die te kort komt
(Ik weet even niet of ik iets vergeet, zo ja, dan SRI !)
De waarde van de nieuwecomponenten is soms moeilijk af te lezen. Dat geldt speciaal
voor de kleine condensatoren. Gebruik een loep en als je de waarde hebt vastgesteld
schrijf het er dan met een fijn potlood duidelijk op of berg condensatoren met dezelfde waarde op in doosjes waar je dan de waarde opzet.
MECHANISCH.
Componenten zijn echt wel stevig gemaakt engaan niet gauw kapot, maar er is toch
een aantal punten waar je op moet letten bij het monteren.
DE CONDENSATOREN.
De steekis de afstand tussen de draadjes en hij is gedefinieerd in afstanden van 0,1
inch. Dus steek 1 is 0,1 inch, steek twee 0,2 inch enz. Met Europese waarden is die
2.5, 5 of 10 mm.
Zo is de steek van de componenten op de print door die waarden bepaald. 100 nF condensatoren hebben steek 2 en de meestekleine keramische condensatoren hebben
steek 1.
Een enkele keer, zoals op het displayvoeding printje, staan er 100nF condensatoren
met steek 1.
Soms is op de print rekening gehouden met beide mogelijkheden. Steek hem wèlin de
goede gaatjes!
Het gebeurt dat er geen componenten zijn met de juiste steek. De leverancier levert
ze dan wel met de goede waardemaar met een andere steek.
In die gevallen moet je dus de aansluitdraden verbuigen naar de goede steek. Doe dat
voorzichtigmet een tangetje of een pincet. Ze breken niet snel af maar toch. . . .
Doe heel voorzichtig met de multi-layer condensatorenzoals de blauwe 22nF condensatoren die als bulk geleverd zijn. Als je die wat ruw behandelt, kunnen ze kapot gaan.
Die multi-layers zijn eigenlijk SMD condensatoren waarbij aan de zijkant een draadje
gesoldeerd is. Van diezelfde soort zitten er heel veel in de omzetters maar dan zonder draadjes.
Je kunt de draadjes het beste ombuigen met tweetangetjes, waarbij je met één tangetje het draadje vlakbij de condensator vasthoudt en met het andere tangetje
buigt. Want als je alleen de condensator vasthoudt kan het draadje bij de condensator afbreken.
Je mag je een dergelijke condensator nooit geforceerd in de print duwen. Dan staan
de draadjes onder spanning en als je hem dan soldeert springen de aansluitingen los!
Laat ze minstens 1mm bovende print "hangen". Duw ze er nooitin als de steek niet
overeenkomt! Sommige condensatoren hebben een bochtje vlak bij de component. Dat
zit daar niet voor niets!
DE WEERSTANDEN.
Dat is de SFR25 reeks van Philips, die hebben de duidelijkste kleurcode. Er zijn enkele waarden als precisieweerstanden bijgevoegd omdat SFR25 niet leverbaar was. Ze
hebben een andere kleurcode. Meet ze na als je niet zeker bent.
De weerstanden zijn als bulk geleverd. Ze zijn in aantallen afgerond naar boven, dus
je hebt er altijd een paar over. Als je de kleurencode niet goed beheerst, meet ze
dan na en schrijf de waarde op de papierstrookjes waarmee ze aan elkaar bevestigd
zijn. Dat geld ook voor de mensen die kleurenblind zijn. Maar ook voor mensen die wel
goed kleuren onderscheiden is het soms moeilijk. 12 Ohm, 1K-10K en 1k2-8k2. 33 en
330 OHM, rood, rood, zwart of bruin.
Voor de "Pulldown" weerstanden van de synthesizer zijn weerstand-arrays geleverd.
De waarde er van kan verschillen, die is niet van belang als ze maar groter zijn dan
10K want anders kost het te veel stroom. Let op dat je ze er goed in zet. Er is een
centraal pootje, meestal aangegeven met een stipje. Dat is dan de massa. De print is
gemaakt voor 9-pins arrays. Het kan zijn dat er 10-pins arrays geleverd zijn, knip dan
het overbodige (maar wel het juiste!) pootje af.
STATISCH GEVOELIGE IC’S.
De SL6440 en de LF353 IC's zijn enigszins gevoelig voor statische elektriciteit. Ze
zitten in de pakketjes in zilverpapier of ineen antistatisch gootje. Behandel ze voorzichtig, zet ze als laatste in de print, net als alle andere IC's!
IC VOETJES.
Als je ze hebt en je wilt het, mag je natuurlijk IC voetjes gebruiken. Dat heeft nergens effect op de werking van de schakelingen. Het vergemakkelijkt natuurlijk het
uitwisselen als er iets mis gaat. Maar vanuit een zeer uitgebreide ervaring weet ik dat
zoiets eigenlijk nooit gebeurt. Ook in de SSB-1 transceiver waar nog veel meer componenten in zaten gebeurde dat nooit. Daarbij werden de printen wèl uitgebreid gecontroleerd vóórdater spanning opgezet werd.
Zie ook de info bij voeding.
TEFLON COAX KABEL.
In het pakket vind je een stuk Teflon coax kabel. Dat is bedoeld om de HF verbindingen te maken. Teflon kabel kun je gewoonsolderen. Het smelt niet. Als je het niet
kent, haal er dan eens een stukje buitenmantel af en probeer eens hoe het soldeert
en experimenteer er wat mee. Bij de plaatsen waar het gebruikt wordt krijg je nog
wel info hoe dat moet.
DE AFSTEMPOTMETER.
Die is 50K, dat geeft een wat hogere resolutie. De weerstanden aande boven- en onderkant van de potmeter worden nu 10K.
DE GEWONE POTMETERS.
Er zijn verschillende soorten potmeters met verschillende lengtes schroefdraad. Bepaal daarmee of je wel of geen ringetje(s) nodig hebt. Zie figuur 1.
Figuur 1
NOG WAT ALGEMENE INFO
Het kan zijn dat er per vergissing een BFW10 i.p.v. een BSX20in uw pakketje zit.
Dat zijn die ijzeren vertinde transistoren of FET's. De BSX heeft drie pootjes en de
BFW vier. Let op dat je de BFW niet monteert i.p.v. de BSX want dan gaat de BFW
kapot.
Laat even weten of je nog een BSX20 nodig hebt, ze zitten ook als oscillator in het
VHF deel van de omzetter.
De BSX20 staat op de displayprintmet 4 pootjes getekend, maar hij heeft maar 3
pootjes.
Van de diodes,zijn de grote de 1N4148 en de kleine de BAS45.
DE SSB PRINT.
• Let op dat je de BF981op de SSB print goed monteert. T1, T3 en T4 moeten
op hun kopgemonteerd worden! De aansluiting met het nokje is de source. De
lange is de drain.
• De source van T2, de zenderversterker BF981 moet nog aan massa verbonden
worden.
• R96 bij de laagfrequent transistor T10 is op de print kortgesloten, de kortsluiting wegkrassen.
• C112 en 113 zijn 3,3 µF. Dat maakt de AGC wat trager en de ontvanger wat
rustiger.
• In het schema zie je op zes plaatsen spoeltjes van 330µH.Die zitten ook in de
meeste pakketten maar in een aantal pakketten zit 470µH.Er is dan een andere waarde van capaciteit nodig om de kring in resonantie te krijgen. Dat betreft de drain-kring van T4 met L62 en C74 en die van T9 met L110 en C118.
Die twee condensatoren worden dan 270 pF en die vind je dan ook in het pakketje.
• Van T12moet de source worden verbonden met de andere componenten.
DE LUIDSPREKERAANSLUITING.
De laagfrequent versterker op de SSB print is een z.g. BTL versterker. Daarin zitten
twee LF versterkers die elk in balans uitgestuurd worden. Er gaan vanaf het IC twee
draden naar de luidspreker. Geenvan deze twee mag geaardworden! De koptelefoon
zit via een elco op één van de twee versterkers.
DE VFO PRINT
• In een eerdere mededeling van Piet, PE1PYK gaven wij al aan dat er bij de stabilisatoren op de VFO print vier kortsluitingenzitten en hoe je die moet verwijderen.
• De staande instelpotmeter naast P1 heeft een verkeerde benaming, het is P2.
P1en P3,haal je uit de omzetters. Dat gaat heel goed met de verffeun.
• R35bij P2 is kortgesloten. Daar moet je een spoortje doorkrassen.
• Voor P2vind je 100Kin het pakketje. C34is een MKT condensator.
• Van de4027 is pin 9 niet geaard. Doorverbinden met pin 8.
• P1 en P3 staan in spiegelbeeld op de print. Het is moeilijk om dat probleem op
de print op te lossen. Je zou nieuwe gaatjes kunnen boren maar er lopen op die
plaatsen andere spoortjes. Ook kun je aande potmeters nieuwe draadjes solderen die je dan in de gaatjes zou kunnen steken. Maar we gaan het anders oplossen want Piet maakt nieuwe printjes waar de twee potmeters op passen. Daaraan kun je afgeknipte draadjes van weerstanden solderen die dan in de grote
print passen.
• R38 en R39monteren we pas als het printje op de grote print zit want die
hoeven alleen maar aan de grote print gesoldeerd te worden. Het richten van
alle draadjes om ze in de gaatjes van de grote print te krijgen is lastig, dus hoe
minder draadjes hoe beter. Monteer de doorverbinding die naast P1 ligt, aan de
onderkantmet een geïsoleerd draadje.
• Hoe schakelaar S1 moet staan weet ik nog niet. Je hoort dat zo spoedig mogelijk. Deze zorgt er voor dat de VFO defrequentiewijziging bij omschakelen van
zijband opheft. Leg nog maar even geenverbinding, dat doen we later aan de
onderkant. Of zoek het uit en laat het ons even weten.
DE MONTAGE VAN HET HULPPRINTJE.
• Monteer eerstde potmeters. Zet het dan op zijn kop in een bankschroefje
o.i.d. en soldeer de draadjes in de gaatjes. De onderkant van de potmeters is
warmtebestendig dus de draadjes smelten er niet in. Monteer daarna het
printje zo laag mogelijk boven de grote print. Dan steek je de twee weerstanden door de gaatjes en je soldeert die ook aan de grote print. Let op dat je P2
nog kunt bedienen. Monteer het hulpprintje zo laag mogelijk en P2 een beetje
schuin. Je kunt voor de bediening ook een gaatje boren in de achterkant van de
behuizing.
DE X-TAL OSCILLATOR OP DE VFO PRINT.
PA0CGB meldde dat die het niet deed! Ik heb snel de schakeling op de print gezet en
inderdaad, met moeite kreeg ik hem aan de praat maar hij zat veel te laag in frequentie. De condensatoren zijn te groot. Blijkbaar zijn dit geen kristallen voor 30 pF parallelcapaciteit maar ca. 15 pF.
• DusC2 wordt33 pF enC3 wordt22 pF en dan fluit hij als een tierelier! Op
pin 11 van de 4046 staat dan ca. 8 Volt PP. Ik doe de c'tjes bij de nog te verzenden onderdelen. De c'tjes van 33 pF zijn geel, ik heb ze gemeten en ze zijn
perfect.
• De verbindingen van S2 en S3 moet je aansluiten als INVERT, want de VFO
loopt tegengesteld aan de afstemspanning. Zie Electron december, blz. 523.
• Het spoeltje van de VCO is gewikkeld opeen teflon buisje dat bij het pakketje
zit. Maak het vormpje op lengte, niette kort, en prik met een speld vier
gaatjes in het teflon op de plaats zoals die door de print wordt bepaald. Daarin
komen twee blanke montagedraadjes van 0,3 of 0,4 mm. Die steken in de print
en worden aan de andere kant vast gesoldeerd. Ze steken aan beide kanten ca.
een cm uit het teflon buisje. Dus aan de andere kant zijn het de bevestigingspunten voor het spoeltje. Wikkel eersthet spoeltje tussen de draadjes. Het
bijgevoegde koperdraad is Povin-draad, als je daar de soldeerbout tegen houdt,
verbrandt de isolatie en kun je het koperdraad gemakkelijk vertinnen.Maak het
eerst recht en zorg dat er geen "knopen"in zitten. Je soldeert eerst één uiteinde van het koperdraad aan één van detwee verticale draadjes, dan wikkel je
het spoeltje en soldeert het andere eind aan het andere verticale draadje. De
andere kanten van de verticale draadjes gaan door de print. Zie figuur 2.
Figuur 2
DE BANDENFILTERS.
George, ON9BOG heeft eerst de bandenfilters gebouwd. Hij gaf ons veel informatie
die we in het onderstaande verwerkt hebben.
• De fotoin Electron, januari blz.15 is die van het prototype. Hij verschilt veel
van de definitieve uitvoering! Neem hem dus niet als referentie maar als algemene richtlijn.
• De plaats van de bandenfilters is op het bovendeksel van de onderste doos aan
de linkerkant.
• Monteer het zo dat de randjes van de BNC connectors ongeveer gelijk liggen
met de achterkant van de behuizing. Dankun je de BNC’s van de snoerdelen er
gemakkelijk op- en afdoen.
• De lage-banden filters zitten rechtsin het doosje, de hoge-banden links.
• De condensatoren in de filters zijn op de print dubbeluitgevoerd. Bij één
gaatje staat dan de S van "Spare". Zo kun je door combinaties van condensatoren toch op de goede waarde uitkomen. Als voorbeeld zie je in het 20 meter
filter 20 pF samengesteld uit 18pF en 2P2.
• Voor de 3N3 in het 160 meterfilter zijn twee C'tjes van 1N5 geleverd.
• Voor de 10pF is soms 8P2 en 2P2 geleverd.
• De transistoren BFR96 en BFQ34komen uit de omzetters. Je moet de pootjes
voorzichtig ombuigen, niet stijf tegen de transistor maar met een nageldikte
tussen pootje en transistorhuisje. Nu kan het zijn dat de pootjes te kort zijn.
Steek dan een stukje blank montagedraad (afknip weerstanden) mee in de
gaatjes en soldeer ze daarna. Dan heb je zeker een goede verbinding.
• De koppelcondensatoren in de filters die naar massa zitten zijn niet kritisch.
Ze bepalen alleen de bandbreedte van defilters. Die is een stukje groter dan
de band, anders zouden de filters te kritisch worden. Dus als de c's een klein
beetje afwijken maakt dat voor het resultaat niets uit.
• De twee teflon coaxkabeltjes kun je het best als volgt maken.
ƒ Bepaal eerst de benodigde lengte en knip die af.
ƒ Verwijder de buitenmantel over ca. één centimeter en knip of snij de afscherming weg tot ca. twee mm van de rand van de buitenmantel.
ƒ Verwijder over ca. 5mm het teflon van de binnenader.
ƒ Wikkel nu een dun stukje blank montagedraad twee slagen over de afscherming en laat er een centimeter aanzitten.
ƒ Vertin dit, en ook de binnenader. Doe dit aan beide uiteinden en het kabeltje is klaar voor montage.
• T8,een BFR96,moet je op zijn kop monteren! Daarom staat de tekst er in
spiegelbeeld op.
• Voor de 47 Ohmgebruiken we 56 Ohm.
• De filters voor 160 en 80 meter hebben geen trimmer. Ze staan wel op de print
maar je vindt ze ook niet in het pakket.Op de plaats van C97 en C113 moet je
nu een condensator, als in het schema aangegeven monteren.
• Voor de drie hoogste banden gebruiken we de geletrimmers, die zijn 10 pF.
• Voor de twee andere banden gebruik je de blauwetrimmers, die zijn 15 pF.
• Van de schakeldiodesBAS45, zijn de "onderste" liggendgemonteerd, en de
"bovenste" staand.
• Op de lay-outtekening is van verschillende diodes en ontkoppelcondensatoren
de nummering niet vermeld. Maar de filters zijn allemaal gelijk behalve de frequentiebepalende componenten.
• Bij D23en D25staat een verkeerde tekst.
• De condensator boven C52, bijna helemaal rechtsonder op de lay-out is C67,
22nF.
• Als je vanuit de rechter onderhoek iets naar boven gaat zie je onder C62, R41
staan. Dat is R40(De indicatie R40 die links daarvan staat moet je wissen).
• C95staat niet op de print en hoeft er ook niet in.
• C69, 82pF zit niet op de print. Hij hoeft er ook niet in.
• De beide +RX-enaan R12 en R21 zijn op de print samengevoegd tot één +RX.
• C93 enC110zijn op de lay-out niet genummerd.
• 15 en 17 meter filter. Er moet nog wat capaciteit bij tot ca 36 pF. Je hoort
het nog.
• 160 meter filter. Ook dit vraagt een kleine correctie die je nog krijgt.
Verder rapporteert George dat dehele unit nu perfect werkt!
DE SYNTHESIZER.
• De diodes D21 t/m D27 staan rechtop gemonteerd rondom de MHz schakelaar.
De bovenkanten zijn de kathodes en die worden doorverbonden. Dat is het op
de lay-out getekende draadje. Daarmee schakelen we de deler in de VCO en de
LSB/USB.
• Op de lay-out staan D21 en D22 niet goed getekend. Op het schema staan ze
goed.
Let op! Er zijn een paar printfouten.
• De schakelaars worden gevoed met een serieweerstand R1van 100 Ohm. Die
voorkomt dat er iets uitbrand als er een sluiting is, bijv. in de bedrading naar
de bandenfilters. Als je de linkerkant van R1 bekijkt zie je dat er een printspoor naar boven loopt, naar het moedercontact van de MHz schakelaar. Dat
sluit de weerstand R1 kort en dat moet je dus doorkrassen.
• Dan kreeg ik een foto van OM Santen en daarop omcirkeld twee printfouten.
We kijken op de achterkantvan de print. Eén zit bij de aansluitingen 3, 4, 5 en
6 van de 4059 maar daar zien wij geen fout. De vier massa aansluitingen daar
dienen om er gewone weerstanden te monteren voor het geval we geen arrays
hebben. Dat is ook het geval aande andere kant van de 4059.
• Wèl een echte foutzit links boven de aansluiting 13van de 4059. Je ziet daar
een doorverbinding voor de massa en het rechtse eiland daarvan heeft een sluiting met de plusleiding, die daar onderdoor loopt.
• PA3EPQ meldde dat pin 2van de 4059 niet aan massa ligt en dat moet je
alsnog doen. Het beste doe je dat met een draadje naar een van de vier massaaansluitingen die daar schuin linksonderliggen. Hij meldt ook de bovengenoemde sluiting. Ook zouden D19 en 20 verkeerd op de lay-out staan maar voorzover
wij zien is dat wel goed.
• De weerstand R17, 1 MOhm zit aan een verkeerd pootje van de 5532. Hij moet
aan pin 2 i.p.v. pin 1. Kras het spoortje dat naar pin 1 gaat vlak bij de weerstand
door en leg een draadje tussen het nu vrije uiteinde van de weerstand en pin 1.
DE AANSLUITINGEN AAN DE BANDENSCHAKELAAR EN DE JUNCTIONPRINT.
De bandenschakelaar bestuurt ook het bandenfilter en later de Low-Pass filters in de
PA.
• De aansluitingen solderen we achter op de schakelaar.
• Daar vandaan gaan alle draadjes naar het junction printje en vandaar naar de
bandenfilter en de PA.
• Het junction printje soldeer je aan de linkerkant van het bandenfilter net iets
onder de rand van het deksel. Dan kunnen van daaruit alle draadjes naar de filters door een gat van ca. 5mm in het blik naar binnen gevoerd worden. Bij elk
filter zit daarvoor een eilandje aan elke 56 Ohm. Let op dat je alles in de juiste
volgorde aansluit! De bedrading kun je doen met gewoon soepel draad waarvan
je later een mooi kabelboompje maakt. Maar als je het hebt kun je ook een
stukje bandkabel gebruiken. Maak het niette kort zodat er ruimte is en het
kan bewegen als je bijv. devoorkant moet kantelen.
DE BANDEN-VCO.
• Het spoeltje moet met piepschuim vastgezet worden zodat het niet microfonischis.
• PA0SER heeft de spoel gewikkeld op hetzelfde Teflon waar ook de spoel van de
10MHz VFO opgewikkeld is. Dat is geen slecht idee! Ik heb nog genoeg van dat
spul en kan het na mijn vakantie wel opsturen aan de mensen die dat willen. Alleen krijgt de spoel dan meer windingen om hetzelfde afstembereik te krijgen.
Ik denk dat als je dezelfdelengte van het draad neemt, als nodig is voor de gegeven spoel bij de gegeven diameter, de zelfinductie vrijwel hetzelfde is. Zie
figuur 3.
Figuur 3
DE SCHAKELPRINT.
• PA0MJK merkte op dat op de schakelprint R29 en R14ontbreken. Ze staan
wel op het schema dus ze moeten er in.
• R14 kun je aan de onderkant monterenals je het spoortje naar C11 onderbreekt. Of misschien heb jezelf een beter idee.
• De benamingen van IC1 en IC2zijn verwisseld.
• Op de plaats van R13 (100 Ohm) wordt R14 (1K5) gesoldeerd. Waar de power
draad moet komen soldeer je de ene kantvan R13 en de power draad komt aan
de andere kant van R13 (bron PE1MPI).
DE DISPLAY EN DE DISPLAYVOEDING OSCILLATOR.
De displayheeft een gevoeligheidvan 200mV. Dat is te gevoelig voor onze toepassing
en hij moet dan ook aangepast worden naar een lagere gevoeligheid van ca. 3 volt. Dat
gaat erg gemakkelijk, op het printje is er al rekening mee gehouden. In het boekje in
het doosje staat het ook aangegeven. Je moet vier dingen doen:
1. Monteer een brugje op P3.
2. Verwijder de brug bij RB.
3. Monteer een weerstand van 47K op RA.
4. Monteer een weerstand van 2M2 op RB.
• Er gaan dus tweedraadjes van de voeding naar de display. Bij de aansluiting van
de voeding op de display is de plusde onderste van de twee aansluitingen!
• Over de voedingsaansluiting kun je eencondensator van 100 nF zetten, hij
staat op de print van de display getekend.
• De oscillatorvan de displayvoeding werkt opca. 8 MHz. Zie ook blz. 69 van
Electron, februari. In tegenstelling tot het geschrevene heeft de koppelspoel
15windingen.
• In de stuklijst staat een condensator van 47 pF. Deze is in het schema 82 pF.
De stuklijst wordt aangepast naar 82 pF (bron PE1MPI).
• De voedingsspanning van de display is niet kritisch, die mag variëren tussen 8
en 12 volt. Dus als de oscillator ca. 9 tot 10 volt geeft werkt het goed. Je kunt
hem testen door hem te belasten met een weerstand van 10 K. Onbelast geeft
hij ca. 15 tot 18 volt. Als die spanning te laag is mag je de emittorweerstand
van de BSX20 wat verkleinen. Eventueel door er een weerstandje aan parallel
te zetten.
Je kunt hem eerst gerust zonder doosje gebruiken. Als je op die frequentie gaat luisteren met een andere ontvanger hoor je hem wel maar inde transceiver stoort hij
niet. Indien nodig kun je er later altijd nog een doosje omheen bouwen. Een doosje uit
een omzetter leent zich daar goed voor.
DE VOORKANT EN DE STICKER.
Je moet eerst het aluminium ontvettenmet wasbenzineof iets dergelijks!
Er zijn twee methodes om de sticker op de alu voorkant te plakken.
Lees het volgende eerst een keer door zodat je het begrijpt!
Methode 1.
• Neem een stukje glad, hard piepschuim, wat groter is dan de sticker. Als het
piepschuim te zacht is neemdan ander materiaal waar speldengoed in vast blijven zitten, bijv. kurk of zacht hout.
• Leg daarop de sticker met de tekst naar boven.
• Leg dan op de sticker het alu en positioneer dat nauwkeurig. Je kunt dat goed
zien als je van boven recht door de gaten kijkt.
• Prik nu twee spelden aan de bovenkant en twee aan elke zijkant naast de rand
van het alu. De gaatjes in de sticker leggen de positie van alu en sticker
nauwkeurig vast en die gebruiken we bij het plakken.
• Schuif nu het alu tussen de spelden uit naar je toe en kijk hoe daarmee de positie van het alu bepaald is. Herhaal die handeling een paar keer zodat je het
weet en verwijder alles.
• Trek nu het papier van de achterkant van de sticker en leg hem met de tekst
op het piepschuim, dus de plakkant naar boven. Zorg dat hij mooi vlak ligt.
• Prik nu de spelden in dezelfde gaatjes van de sticker. De spelden geven daarmee de positionering van het alu.
• Schuif nu het alu tussen de spelden vlakboven de sticker en positioneer alles
nauwkeurig.
• Laat het alu voorzichtig op de sticker vallen. Eerst aan de voorkant zodat je
goed ziet dat hij nauwkeurig op zijn plaats komt. Nog niet aandrukken!
• Verwijder nu de spelden, neem het geheel op en kijk tegen het licht van een
lamp of de sticker exact goed op zijn plaats zit. Als dat niet het geval is kun je
de sticker voorzichtig en rustiger weer aftrekken en doe je de positionering
opnieuw.
• Als hij goed op zijn plaats zit mag de sticker vastgedrukt worden. Daarvoor
trek je hem nog eens voorzichtig los en rolt of schuift hem nu vast op het alu.
Dat kun je het beste doen met een rolletje of een liniaal met een wat ronde
kant. Pas op dat er geen scherpe kant aan zit, dat maakt krassen op de sticker! Gemakkelijk daarbij is dat het geheelvast op de tafel ligt, bijv. tegen een
plankje of met een klem. Het kan zijn dat er luchtbelletjes op zichtbare plaatsen zitten. Prik er dan in met een speld enwrijf de lucht er uit. Als ze achter
knoppen of meters zitten hoef je je er niet druk over te maken.
• Als de sticker goed op het alu zit kun je alle gatenmet een scherp mes uit het
plastic snijden.Je snijdt dan met het mes tegen de scherpe kant van de gaten
in het alu.
• De zijkanten van de sticker kun je wegsnijden of omvouwen, maar vouw ze eerst
maar om, je kunt ze altijd nog afsnijden.
Methode 2.
Ik raad die niet aan, je kunt hem proberen opeigen risico. Ik weet niet of het op den
duur het aluminium aantast. Men gebruikt hem ook om stickers op auto's of grote andere oppervlakken te plakken. Maar dat is meestal niet voor langdurig en het is op
verf.
• Los een paar druppels afwasmiddel op in wat water.
• Bevochtig hiermee het alu aan de goede kant.
• Trek het papier van de sticker en plak die op die natte kant.
• Nu kun je de sticker verschuiven tot hij exact goed zit en je kunt gemakkelijk
de luchtbelletjes weg wrijven.
• Laat het geheel een paar uur drogen en de sticker zit vast.
DE AFSTAND TUSSEN VOORKANT EN BEHUIZING.
Bij info 2 gaf ik voor de lengte van het draadeind acht centimeter. Dat is voldoende
maar als je het nog niet afgezaagd hebt neem dan negen centimeter. De afstand tussen voorkant en behuizing moet ca. 5 cm zijn, want als de eindtrap er bij komt moeten
de moeren, van de bevestiging er van, vrij zitten van de print.
DE MONTAGE VAN DE PRINTEN IN DE BLIKJES.
Zie Electron, maart blz. 114.
De print zit halverwege tussen boven- en onderkant van de blikjes. De DVC's zitten
halverwege tussen print en onderkant (Bekijk dat ook eens met de deksels er op).
De printen geven aan waar de DVC's zitten, bijv. bij een +RX of een +TX.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gaatjes te boren. Iedereen heeft zo zijn
eigen methode.Je kunt het doen in de blikrandjes vóórde montage van de print of er
na.
Ik doe het altijd als de print er in zit want dan is de plaats van de DVC's gemakkelijk
vast te stellen en de blikrandjes zijn gesteund door de print. Maar het is wel wat lastiger om de gaatjes te centeren.
• Zet om te het boren het doosje in de bankschroef en boor voorzichtig, de boor
loopt er zo uit.
• Boor gaatjes van 3,5 mm dan gaan ze er gemakkelijk in. Soldeer de DVC's
rondom vast.
• Als je de DVC's in het blik zo dicht mogelijk bij de betreffende eilandjes op de
print monteert, kun je ze, na de montage door de aansluitdraadjes van de DVC's naar de eilandjes toe te buigen zo met elkaar verbinden. Of monteer er een
dun draadje tussen.
• Gebruik voor het solderen minstens 400 graden, bij de Weller Magnastat is
dat stift no. 8.
Ook de BNC's van het bandenfilter zitten opdezelfde manier tussen print en onderkant. Monteer de BNC voor de zender zo dicht mogelijk bij het "PA uit" eilandje.
Dat is bijna het midden van die korte kant. Monteer de BNC voor de ontvanger zo
dicht mogelijk bij het eilandje aan C14, dat is aan de linkerkant van de korte kant.
Aan de andere korte kantkomt in het midden ook nog een gat van ca. 5 mm. Dat dient
voor doorvoer van de schakeldraden van het junction-printje naar de filters
DE STEKKERS AAN DE ACHTERKANT.
Zoals aangegeven gebruiken we voor de verbinding naar de controlbox en de voeding
de stekker en contrastekker die achter opde print van de omzetter zit. Zie ook Info-1. Als het goed is heeft iedereen twee stekkers gekregen. Zo niet, laat het weten.
RAADGEVINGEN VOOR HET BOUWEN.
Vanuit de ervaring, opgedaan met de SSB-1 transceiver weet ik dat de belangrijkste
oorzaak voor het niet functionerenvan een schakeling ontstaat bij het monteren.
De meest voorkomende oorzaak van problemen was dat componenten niet goed vast
gesoldeerd zaten en dan vaak aan één kant. Of er zaten componenten op verkeerde
plaatsen, bijvoorbeeld een weerstand van 1 K en een van 10 K omgewisseld, of een
condensator van 10pF en 100pF omgewisseld. En zo zijn er veelvoorbeelden te noemen. Ook kwam het nogal eens voor dat erbij het solderen kortsluitingen gemaakt
waren tussen eilandjes en sporen.
Ik raad je dus aan om elke soldeerverbinding met een loep te controleren! Dat
kost je nu wat extra tijd maar het bespaart je lang zoekwerk bij het in bedrijf stellen. Bovendien kunnen door verkeerd geplaatste componenten, IC's, transistoren of
diodes kapot gaan!
De meeste "ongelukken"gebeuren als je je gaat haasten. Je hebt bijvoorbeeld een
hele avond aan een print zitten bouwen en je wilt die dan ook nog even gauw proberen.
Doe dat dus liever niet!
Ga eerst naar bed, controleer de print de volgende dag nog eens rustig en ga er dan
voorzichtigspanning op zetten. Zie daarvoor bij voeding,hieronder.
IN BEDRIJFSTELLEN.
Er zijn mensen, die bepaalde delen nu al gemonteerd hebben en gaan uitproberen.
Daar is natuurlijk niets op tegen maar een algemeen woord over het voor de eerste
keeraansluiten, is hier op zijn plaats.
Controleer vóórdat je spanning op een print zet altijdeerst met een ohmmeter of er
op de voedingslijn geen kortsluiting is. Als je nul ohm meet t.o.v. de massa, zoek dan
eerst die kortsluiting op. Het kan een sluiting in de print zijn zoals we die bijvoorbeeld vermeldden voor de VFO print.
Maar het kan ook gebeuren dat er tijdens het solderen twee sporen aan elkaar gesoldeerd zijn of dat er een eilandje aan de massa zit waar dat niet mag.
Nu is dat met deze printen erg onwaarschijnlijk omdat er een soldeermasker aan de
koperzijde zit, maar je weet maar nooit.
Het heeft beslist zin om zo alle verbindingen met een Ohmmeter t.o.v. massa te controleren. Behalve wanneer er een spoeltje naar massa zit moet er overal wel een zekere weerstand zijn. Als je ergens nulOhm meet en het is geen massa, controleer dat
punt dan op een sluiting.
DE VOEDING.
LET OP, GEVAAR!
De voedingsspanning voor de printen is 12 volten elke print moet eerst getestworden.
• Dat doe je door hem op de spanning 12 volt te zetten en de stroomte meten.
De stroom meet je in de plusleiding. Dan kun je ook een aantal spanningen op de
print meten en dat geeft je snel een voorlopige indicatie of alles goed of niet
goed is. Doe je dat niet, en zet je alles gelijk onder spanning, dan weet je nooit
waar je moet zoeken als er iets niet in orde is.
• Gebruik voor de eerste test nooit een voeding die veel stroom, bijv. 2 of 3
ampère, kan leveren of een accu. Als er dan een sluiting is, brand gegarandeerd een deel van de print af!
• Gebruik een voeding met stroombegrenzingen zet die eerst op zijn laagste
stand. Zelf gebruik ik bij mijn experimenten altijd een dergelijke voeding. Die
is schakelbaar op 50, 100, 250, 500 mA en 1 Ampère. Ik begin altijd met 50 mA
en als de meter in de hoek gaat schakel ik de stroom omhoog.
• Als je een dergelijke voeding niet hebt, neem dan een weerstand van bijv 100
Ohm op in serie met de plusverbinding. Als die weerstand heet wordt en gaat
stinken is er iets mis maar je print blijft gespaard! ON9BOG gebruikt een
voorlicht-lampje van een fiets in serie met de plusleiding. Dat gebruikt voor
vollicht ca. 450 mA. Dat geeft een goede indicatie of het goed of fout is.
Ik zal binnenkort uitzoeken hoeveel stroomelke print trekt. Dankun je dat als richtlijn gebruiken. Hier alvast wat natte vingerwerk.
• De hele ontvanger trekt ongeveer 350mA. Dus reken op een gemiddelde van
ca. 70 tot 100 mA per print van de SSB, VFO en BANDENFILTERS.
• De VCO trekt ca. 25 tot 35 mA, afhankelijk van de schakelstand.
• De stroom van de andere printen is erg afhankelijk van diverse instellingen
maar zal nooit meer zijn dan 50 mA.
POLARISATIE.
De printen zijn niet beveiligdtegen verkeerde polarisatie van de voedingsspanning!
Dus als je plusen min verkeerd aansluit gaat er gegarandeerd iets kapot! Controleer
dat dus minstens tweekeer voor je de voedingsspanning op een print zet.
Denk om de veerringetjes als je de printen in de behuizing gaat monteren!
BEDRADINGSCHEMA.
Er komt nog een totaal bedradingschema. Maardat word na de vakantie en als de vakantie het goed vind zal ik er ook in zijn tijd wat aan doen. Even geduld dus.
Het is nu Zondagavond.Ik heb de hele dag zitten typen en de hele dag heeft het hier
gegonsd van de info. Zowel telefonisch als over de band. ON9BOG heeft het hele
weekend gebruikt om de bandenfilters te bouwen waarvan je bovenstaand alle info
vindt. Hij deelde me zojuistmee dat het werkt! En volgens hem zeer goed, precies
wat het moet doen. Dat geeft de burger moed! Woensdag moet ik van de XYL op vakantie, HI.
Ik ben vanaf donderdag vrijwel elke avond rond negen uur op 7080 +/- QRM, meestal
in QSO met Freek PA0PAF. Piet, PE1PYK is ook stand-by. Dus als jullie info aan Freek
sturen hoor ik dat wel op mijn vakantie QTH en kunnen wij er op reageren.
73's en succes, de Jan PA0SSB en hulptroepen.
STUKLIJST
Banden VCO
Van: 31-3-03
C 1 = .68µ
C 2 = 47µ
C 3 = 4n7
C 4 = 100p
C 5 = 100p
C 6 = 22n
C 7 = 10µ
C 8 = 8p2
C 9 = 22n
C10 = 4n7
C11 = 4n7
C12 = 4n7
C13 = 4n7
C14 = 10µ
C15 = 4n7
C16 = 10µ
CD1 = BB909
CD2 = BB909
CD3 = BB909 of equivalent
CD4 = BB909
CD5 = BB909
CD6 = BB909
D1 = BAT83
D2 = BA423
D3 = BA423 of equivalent
IC1 = 74HCT73N
IC2 = HCT4017
IC3 = 7805 uit omzetter
L1 = 6.8µH
L2 = 22 wdg dia 6mm
L3 = 2,2µH
R 1 = 100
R 2 = 220
R 3 = 5K6
R 4 = 1M
R 5 = 220
R 6 = 560
R 7 = 22K
R 8 = 12K
R 9 = 330
R10 = 12K
R11 = 2K7
R12 = 47K
R13 = 2K7
R14 = 47K
R15 = 2K7
R16 = 47K
R17 = 470
R18 = 100K
R19 = 47K
R20 = 100
R21 = 470
T1 = J310
T2 = BSX20
T3 = BC548
STUKLIJST
Bandenfilters
Van: 31-3-03
C 1 = 10p
C 2 = 5p trimmer
C 3 = 10p
C 4 = 22n
C 5 = 22n
C 6 = S
C 7 = 100p
C 8 = S
C 9 = 6,8p
C 10 = 100p
C 11 = S
C 12 = S
C 13 = 22n
C 14 = 22n
C 15 = 22n
C 16 = 22n
C 17 = 22n
C 18 = 22n
C 19 = 10p
C 20 = 10p
trimmer
C 21 = 10p
C 22 = S
C 23 = 15p
C 24 = S
C 25 = 180p
C 26 = S
C 27 = 180p
C 28 = S
C 29 = 22n
C 30 = 22n
C 31 = 22n
C 32 = 47µ
C 33 = 22n
C 34 = 22n
C 35 = 2,2p
C 36 = 10p
trimmer
C 37 = 2,2p
C 38 = 22n
C 39 = 22n
C 40 = 18p
C 41 = 15p
C 42 = 18p
C 43 = 220n
C 44 = 330p
C 45 = S
C 46 = 330p
C 47 = S
C 48 = 22n
C 49 = 22n
C 50 = 22n
C 51 = 22n
C 52 = 22n
C 53 = 22n
C 54 = 3,3p
C 55 = 10p
trimmer
C 56 = 3,3p
C 57 = 15p
C 58 = 22n
C 59 = 22p
C 60 = 22p
C 61 = 22p
C 62 = 22n
C 63 = 1,5n
C 64 = S
C 65 = 1,5n
C 66 = S
C 67 = 22n
C 68 = 22n
C 69 = 82p
C 70 = 100n
C 71 = 22n
C 72 = 22n
C 73 = 22n
C 74 = 220n
C 75 = 150p
C 76 = 56p
C 77 = 15p
trimmer
C 78 = 56p
C 79 = 33p
C 80 = 180p
C 81 = S
C 82 = 47p
C 83 = S
C 84 = 22n
C 85 = 2,2n
C 86 = S
C 87 = 2,2n
C 88 = S
C 89 = 47p
C 90 = 22n
C 91 = 82p
C 92 = 22n
C 93 = 22n
C 94 = 22n
C 95 = 22n
C 96 = 150p
C 97 = S
C 98 = 150p
C 99 = S
C100 = 150p
C101 = S
C102 = 22p
C103 = 15p
trimmer
C104 = 22n
C105 = 2,2n
C106 = S
C107 = 2,2n
C108 = spare
C109 = 22n
C110 = 22n
C111 = 22n
C112 = 180p
C113 = 22p
C114 = 180p
C115 = 22n
C116 = 22p
C117 = 180p
C118 = 22p
C119 = 3,3n
C120 = S
C121 = 3,3n
C122 = S
C123 = 22n
C124 = 22n
C125 = 22n
D 1 = BA423
D 2 = BA423
D 3 = BA423
D 5 = BA423
D 8 = BA423
D 9 = BA423
D10 = BA423
D13 = BA423
D14 = BA423
D15 = BA423
D16 = BA423
D17 = BA423
D18 = BA423
D19 = BA423
D20 = BA423
D21 = BA423
D22 = BA423
D23 = BA423
D24 = BA423
D25 = BA423
L 1 = 2,2µH
L 2 = 2,2µH
L 3 = 2,2µH
L 4 = 2,2µH
L 5 = 2,2µH
L 6 = 2,2µH
L 7 = 10µH
L 8 = 6,8µH
L 9 = 6,8µH
L10 = 6,8µH
L11 = 10µH
L12 = 10µH
L13 = 4,7µH
L14 = 10µH
L15 = 10µH
L16 = 10µH
L17 = 0,22µH
L18 = 10µH
L19 = 10µH
L20 = 10µH
L21 = 0,22µH
L22 = 6,8µH
L23 = 10µH
L24 = 15µH
L25 = 15µH
L26 = 15µH
L27 = 47µH
L28 = 47µH
L29 = 47µH
R 1 = 56
R 2 = 56
R 3 = 3k3
R 4 = 470
R 5 = 470
R 6 = 470
R 7 = 56
R 8 = 56
R 9 = 470
R10 = 1K
R11 = 47
R12 = 33
R13 = 2,2
R14 = 470
R15 = 56
R16 = 56
R17 = 470
R18 = 560
R19 = 47
R20 = 220
R21 = 56
R22 = 47
R23 = 470
R24 = 1K
R25 = 12
R26 = 12
R27 = 12
R28 = 12
R29 = 470
R30 = 56
R31 = 56
R32 = 470
R33 = 22
R34 = 1K
R35 = 1K
R36 = 22
R37 = 47
R38 = 1K
R39 = 10
R40 = 220
R41 = 220
R42 = 1K
R43 = 33
R44 = 220
R45 = 15
R46 = 15
R47 = 15
R48 = 15
R49 = 470
R50 = 470
R51 = 56
R52 = 56
R53 = 470
R54 = 47
R55 = 56
R56 = 56
R57 = 1K
R58 = 220
R59 = 470
R60 = 56
R61 = 56
R62 = 470
R63 = 47
R64 = 22E
R65 = 56
R66 = 22
R67 = 2K2
R68 = 10
R69 = 470
R70 = 56
R71 = 56
R72 = 470
R73 = 220
R74 = 1K
R75 = 47
R76 = 33
R77 = 1K
R78 = 1K
R79 = 470
R80 = 56
R81 = 56
R82 = 470
R83 = 47
T1 = BFR96
T2 = BFR96
T3 = BFQ34
T4 = BFQ34
T5 = BFQ34
T6 = BFQ34
T7 = BFR96
T8 = BFR96
BA423 equivivalent is
STUKLIJST
Controlbox
Van: 31-3-03
C 1 = 100n
C 2 = 4n7
C 3 = 10µ
C 4 = 100n
C 5 = 10µ
C 6 = 47µ
C 7 = 10n
C 8 = 4n7
C 9 = 4n7
C10 = 4n7
C11 = 100n
C12 = 100n
C13 = 47µ
C14 = 10µ
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
IC1 = NE5532
J1 = DIN 5 pol
J2 = micr. jack 4 pol (microfooningang)
J3 = DIN 5 pol
J4 = tel. jack
J6 = DIN 5 pol
P1 = 10K
P2 = 10K
P3 = 10K
P4 = 10K
P5 = 10K
P6 = 10K
PL1 = contraplug van omzetters (aan snoer
bevestigen)
R 1 = 1k
R 2 = 47K
R 3 = 47K
R 4 = 1k
R 5 = 1k2
R 6 = 10K
R 7 = 4K7
R 8 = 10K
R 9 = 12K
R10 = 12K
R11 = 12K
R12 = 100K
R13 = 10M
R14 = 4K7
R15 = 4K7
R16 = 4K7
R17 = 12K
R18 = 12K
R19 = 1k5
R20 = 4K7
R21 = 1M
R22 = 47K
R23 = 47K
R24 = 12K
R25 = 47K
R26 = 22K
R27 = 22K
R28 = 47K
R29 = 47K
R30 = 47K
R31 = 12K
R32 = 47K
R33 = 33
R34 = 10
S1 = omschakelaar
S2 = omschakelaar
S4 = omschakelaar
T1 = BC548
T2 = BFW20
T3 = BC548
T4 = BC558
T5 = BC548
STUKLIJST
Displayvoeding
Van: 31-3-03
C 1 = 100n
C 2 = 22n
C 3 = 1n
C 4 = 330p
C 5 = 47p
C 6 = 15p
C 7 = 10µ/16V
C 8 = 10µ/16V
C 9 = 100n |
C10 = 100n | mogen ook kleiner, 47n
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
L1 = 2,5µH |
L2 = 5µH |
L3 = 2,5µH | alle uit omzetter
L4 = 2,5µH |
R1 = 560
R2 = 22k
T1 = BSX20
STUKLIJST
Junctionprint
Van: 31-3-03
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
D3 = 1N4148
D4 = 1N4148
D5 = 1N4148
D6 = 1N4148
D7 = 1N4148
STUKLIJST
Schakelprint
Van: 31-3-03
Bu2 = naar RX (BF)
Bu3 = Antenne
Bu1 = BNC-Stecker
C 1 = 10p trimmer
C 2 = 22n
C 3 = 56p
C 4 = 22n
C 5 = 22n
C 6 = 100n
C 7 = 22n
C 8 = 100n
C 9 = 22n
C10 = 10µ
C11 = 1µ
C12 = 10n
C13 = 120p
C14 = 10µ
C15 = 220n
C16 = 22n
C17 = 22n
C18 = 100n
D 1 = BAT83
D 2 = 1N4148
D 3 = 1N4148
D 4 = BAT83
D 5 = BAT83
D 6 = Z4V7
D 7 = 1N4148
D 8 = 1N4148
D 9 = 1N4148
D10 = 1N4148
IC1 = NE5532
IC2 = 4053
IC3 = LM324
L1 = 1:30 (op ringkern)
L2 = 47µH
P1 = 220
P2 = 10k
P3 = 100K
P4 = 10K
P5 = 47K
P6 = 10K
R 1 = 4K7
R 2 = 3K3
R 3 = 1k
R 4 = 56
R 5 = 1k
R 6 = 10K
R 7 = 10K
R 8 = 1k
R 9 = 100K
R10 = 100
R11 = 100
R12 = 100
R13 = 100
R14 = 1K5
R15 = 100
R16 = 2M
R17 = 100K
R18 = 3K3
R19 = 47K
R20 = 47K
R21 = 22K
R22 = 3K3
R23 = 12K
R24 = 1k
R25 = 47K
R26 = 10K
R27 = 47K
R28 = 56
R29 = 47K
R30 = 10K
R31 = 2K2
R32 = 470K
R33 = 10K
R34 = 10K
R35 = 10K
R36 = 1k
R37 = 10K
R38 = 10
R39 = 10
R40 = 10K
R41 = 10K
R42 = 10K
R43 = 10K
R44 = 10K
R45 = 4K7
R46 = 4K7
R47 = 4K7
R48 = 4K7
R49 = 10K
R50 = 2K2
R51 = 100K
R52 = 4K7
R53 = 2K2
R54 = 2K2
R55 = 2K2
R56 = 4K7
Rel1 = 1 x Um
S1 = omschakelaar
op frontpaneel.
T1 = BC548
T2 = BC548
T3 = BC558
T4 = BC558
T5 = BC548
T6 = BC558
T7 = BC548
T8 = BC558
Cursief en onderstreept:
Niet op print!
Zit op een print in de eindtrap.
Op schema getekend (links van stippellijn),
om de werking te verduidelijken.
STUKLIJST
SSB
Van: 31-3-03
C 1 = 22p trimmer
C 2 = 10p
C 3 = 1n
C 4 = 10p
C 5 = 22n
C 6 = 22n
C 7 = 22n
C 10 = 22n
C 11 = 15p
C 12 = 22p
C 13 = 22n
C 14 = 1n
C 15 = 22n
C 17 = 22n
C 21 = 22n
C 22 = 22n
C 23 = 22n
C 24 = 22n
C 25 = 22n
C 26 = 22n
C 27 = 22n
C 28 = 22n
C 29 = 22n
C 30 = 22n
C 33 = 22n
C 40 = 22n
C 41 = 22n
C 42 = 100n
C 43 = 100n
C 50 = 100n
C 51 = 100n
C 52 = 100n
C 53 = 100n
C 55 = 100n
C 60 = 1n
C 61 = 220n
C 62 = 100n
C 63 = 220n
C 64 = 100n
C 65 = 1n
C 66 = 100n
C 67 = 2n2
C 68 = 220n
C 69 = 22n
C 70 = 22n
C 71 = 2n2
C 72 = 220n
C 73 = 220n
C 74 = 330p
C 92 = 22n
C 93 = 22n
C 94 = 22n
C 95 = 100n
C 96 = 100µ
C 97 = 100n
C 98 = 22n
C110 = 10n
C111 = 100n
C112 = 2µ2
C113 = 2µ2
C114 = 680n
C115 = 220n
C116 = 100µ
C117 = 1n
C118 = 330p
C119 = 22n
C130 = 4n7
C131 = 47p
C132 = 22p trimmer
C133 = 56p
C134 = 2n2
C135 = 100n
C136 = 220p
C137 = 330n
C138 = 22n
C139 = 22n
C150 = 22n
C151 = 100n
C152 = 56p
C153 = 470p
C154 = 22p trimmer
C155 = 22p trimmer
C156 = 47p
C170 = 10µ
C171 = 22n
C172 = 100n
C173 = 100n
C174 = 100n
C175 = 22n
C 99 = 4n7
CD1 = BB112
D 3 = 1N4148
D 4 = 1N4148
D 5 = 1N4148
D 20 = BA423
D 21 = BA423
D 22 = 1N4148
D 23 = 1N4148
D 40 = 1N4148
D 41 = 1N4148
D 50 = BA423
D 51 = BA423
D 60 = 1N4148
D 61 = 1N4148
D 62 = BA423
D 63 = 1N4148
D130 = 1N4148
D131 = 1N4148
D150 = 1N4148
D151 = 1N4148
D152 = 1N4148
D170 = BA423
D171 = BA423
D172 = BA423
BAS45 is vervanger voor
BA423
IC1 = 6440
IC2 = 6440
IC3 = NE612
IC4 = 7052A
L 1 = 6µ8H
L 5 = 6,8µH
L 20 = 10µH
L 21 = 10µH
L 40 = 10µH
L 41 = 330µH
L 60 = 330µH
L 61 = 330µH
L 62 = 330µH
L110 = 330µH
L150 = 330µH
P2 = 10K
P3 = 10K
P4 = 10K
P5 = 10K
QF1 = E10,7 A
QF2 = E10,7 A
QF3 = E10.7A
QF4 = E10,7 A
QF7 = CFJ455K-5
QF9 = SFU455A
Qz1 = CSB455 E
Qz2 = CSB455E
Qz3 = CSB455 E
R 1 = 47K
R 2 = 330
R 3 = 10
R 4 = 1K
R 5 = 220
R 6 = 1K
R 7 = 1K
R 8 = 220
R 10 = 1K
R 11 = 56
R 12 = 47k
R 13 = 330
R 14 = 1K
R 20 = 1K5
R 21 = 1K5
R 22 = 10
R 23 = 1K5
R 24 = 10
R 25 = 560
R 26 = 10
R 27 = 100
R 28 = 5K6
R 29 = 100
R 30 = 100
R 31 = 10
R 40 = 330
R 41 = 560
R 42 = 10
R 43 = 100
R 44 = 2K2
R 45 = 5K6
R 46 = 47K
R 50 = 56
R 51 = 4K7
R 52 = 4K7
R 53 = 56
R 54 = 1K5
R 55 = 1K5
R 60 = 1K
R 61 = 2K2
R 62 = 47K
R 63 = 10K
R 64 = 220
R 65 = 1K
R 66 = 56
R 67 = 56
R 68 = 47K
R 69 = 10K
R 70 = 1K
R 71 = 10K
R 72 = 680K
R 73 = 47K
R 74 = 470
R 75 = 10k
R 76 = 10K
R 77 = 220
R 78 = 47K
R 79 = 47K
R 80 = 2K7
R 81 = 1K
R 82 = 10K
R 83 = 47K
R 84 = 1K
R 90 = 47k
R 91 = 100
R 92 = 10K
R 93 = 47K
R 94 = 470K
R 95 = 2K7
R 96 = 2K7
R 97 = 2K2
R 98 = 10K
R100 = 56
R102 = 82K
R103 = 2K2
R110 = 6K8
R111 = 3K3
R112 = 1K
R113 = 10K
R114 = 2M2
R115 = 56
R116 = 10K
R117 = 10K
R118 = 2M2
R119 = 100
R120 = 4K7
R121 = 10K
R122 = 10K
R123 = 220K
R124 = 220
R125 = 47K
R126 = 10K
R127 = 47K
R128 = 2K2
R130 = 47K
R131 = 47K
R132 = 47K
R133 = 47K
R134 = 330K
R135 = 12K
R136 = 1K5
R137 = 5K6
R138 = 10K
R139 = 1M
R140 = 330K
R141 = 2K2
R142 = 100
R143 = 10K
R144 = 470k
R150 = 220
R151 = 100
R152 = 1M
R153 = 330K
R154 = 10K
R155 = 1K5
R156 = 4K7
R157 = 10K
R158 = 10K
R159 = 1K5
R161 = 22K
R162 = 10K
R170 = 1k
R171 = 4K7
R172 = 2K2
R173 = 4K7
R174 = 56
R175 = 56
R176 = 10K
R177 = 4K7
R178 = 10K
R179 = 100
R180 = 10K
R181 = 10K
R182 = 10K
R183 = 3K3
T 1 = BF981
T 2 = BF981
T 3 = BF981
T 4 = BF981
T 5 = BC548
T 6 = BC548
T 7 = BC558
T 8 = BSX20
T 9 = BF981
T10 = BC548
T11 = BC558
T12 = BF981
T13 = BST72
(omzetter)
T14 = BST72
(omzetter)
T15 = BC558
T16 = BC558
STUKLIJST
Synthesizermatrix
Van: 31-3-03
C1 = 22n
C2 = 47µ
C3 = 1n
C4 = 2n2
C5 = 10n
C6 = 22n
C7 = 100n
C8 = 47µ
C9 = 22n
C10 = 22n
C12 = 10µ
C13 = 10µ
C14 = 47µ
C15 = 100n
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
D3 = 1N4148
D4 = 1N4148
D5 = 1N4148
D6 = 1N4148
D7 = 1N4148
D8 = 1N4148
D9 = 1N4148
D10 = 1N4148
D11 = 1N4148
D12 = 1N4148
D13 = 1N4148
D14 = 1N4148
D15 = 1N4148
D16 = 1N4148
D17 = 1N4148
D18 = 1N4148
D19 = 1N4148
D20 = 1N4148
D21 = 1N4148
D22 = 1N4148
D23 = 1N4148
D24 = 1N4148
D25 = 1N4148
D26 = 1N4148
D27 = 1N4148
D28 = 1N4148
D29 = 1N4148
D30 = 1N4148
D31 = 1N4148
D32 = 1N4148
D33 = 1N4148
D34 = 1N4148
D35 = 1N4148
D36 = 1N4148
D37 = 1N4148
D38 = 1N4148
D39 = 1N4148
D40 = 1N4148
D41 = 1N4148
D42 = 1N4148
D43 = 1N4148
D44 = 1N4148
D45 = 1N4148
D46 = 1N4148
D47 = 1N4148
D48 = 1N4148
D49 = 1N4148
D50 = 1N4148
D51 = 1N4148
D52 = 1N4148
D53 = 1N4148
D54 = 1N4148
D55 = 1N4148
D56 = 1N4148
D57 = 1N4148
D58 = 1N4148
D59 = 1N4148
D60 = 1N4148
D61 = 1N4148
D62 = 1N4148
D63 = 1N4148
D64 = 1N4148
D65 = 1N4148
D66 = 1N4148
D67 = 1N4148
D68 = 1N4148
D69 = 1N4148
D70 = 1N4148
IC1 = 4053
IC2 = 4053
IC3 = 4053
IC4 = 4053
IC5 = HEF4059
IC6 = HEF4750
IC7 = NE5532
LED1 =
R1 = 100
R2 = 2K2
R3 = 2K2
R4 = 82K
R5 = 82K
R6 = 82K
R7 = 82K
R8 = 10
R9 = 82K
R10 = 82K
R11 = 82K
R12 = 82K
R13 = 82K
R14 = 82K
R15 = 82K
R16 = 56K
R17 = 1M
R18 = 150K
R19 = 12K
R20 = 12K
R21 = 470
R22 = 470K
R23 = 3K3
R24 = 2K2
R25 = 1M
R26 = 1k5
R27 = 10k
R28 = 470
R29 = 100
S1 = 12 st schak
S2 = 12 st schak
T1 = BC548
T2 = BC548
STUKLIJST
VFO
Van: 31-3-03
C 1 = 22p trimmer
C 2 = 56p
C 3 = 68p
C 4 = 220
C 5 = 22p trimmer
C 6 = 1n
C 7 = 22n
C 8 = 100n
C 9 = 680n
C10 = 1n
C11 = 4n7
C12 = 470n
C13 = 10µ
C14 = 22n
C15 = 22n
C16 = 220n
C17 = 10n
C18 = 100n
C19 = 220p
C20 = .68µ (tantaal)
C21 = 100n
C22 = 470p
C23 = 470p
C24 = 470p
C25 = 470p
C26 = 100p
C27 = 220n
C28 = 470n
C29 = 470n
C30 = 10µ
C31 = 2n2
C32 = 10µ
C33 = 680n
C34 = 100n
C35 = 10µ
C36 = 680n
C37 = 100n
C38 = 100n
C39 = 10µ
C40 = 100n
C41 = 100n
C42 = 680n
C43 = 100n
C44 = 10µ
C45 = 10µ
C46 = 100n
C47 = 330n
CD1 = BB909
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
D3 = 1N4148
D4 = 1N4148
D7 = 1N4148
D6 = 1N4148
D5 = 1N4148
IC 1 = NE612
IC 2 = NE5532
IC 3 = 4027
IC 4 = 4060
IC 5 = 4060
IC 6 = 4060
IC 7 = 4013
IC 8 = LF353
IC 9 = NE5532
IC10 = NE5532
IC11 = LF353
IC12 = 4066
IC13 = NE5532
IC14 = 7812 (omzetter)
IC15 = 7812 (omzetter)
L1 = uitkoppeling
L2 = (~1µH) (spoel op
teflonbuis)
LED1 = Fijn/grof
afstemming
(frontpaneel)
P1 = 200K 10turn
(omzetter)
P2 = 100K
P3 = 200K 10 turn
(omzetter)
P4 = 10K
P5 = 1k
Qz1 = 10 MHz
R 1 = 560
R 2 = 150
R 3 = 2K2
R 4 = 10K
R 5 = 100K
R 6 = 10K
R 7 = 150
R 8 = 47k
R 9 = 150
R10 = 10k
R11 = 220
R12 = 220
R13 = 10k
R14 = 4K7
R15 = 10k
R16 = 100
R17 = 220K
R18 = 1k
R19 = 1k
R20 = 12K
R21 = 47K
R22 = 15K
R23 = 1M
R24 = 1M
R25 = 1M
R26 = 1M
R27 = 12K
R28 = 47K
R29 = 1M
R30 = 470K
R31 = 82K
R32 = 82K
R33 = 12K
R34 = 150
R35 = 100K
R36 = 12K
R37 = 2K2
R38 = 10K
R39 = 10K
R40 = 100K
R41 = 220
R42 = 10K
R43 = 1k
R44 = 470K
R45 = 4K7
R46 = 220K
R47 = 220K
R48 = 100K
R49 = 10K
R50 = 47K
R51 = 100K
R52 = 10K
R53 = 10K
R54 = 1K
R55 = 100K
R56 = 1M
R57 = 3K3
R58 = 10K
R59 = 3K3
R60 = 22K
R61 = 47K
R62 = 10k
R63 = 1k
R64 = 47k
R65 = 47k
R66 = 10K
R67 = 10K
R68 = 1k
R69 = 10K
R70 = 10K
R71 = 10K
R72 = 1K5
R73 = 220
R74 = 2K2
R75 = 2K2
S1 = soldeerbrug
S2 = soldeerbrug
S3 = soldeerbrug
S4 = 1pol om
(frontpaneel)
T1 = BSX20 (omzetter
of geleverd)
T2 = BFR96 (omzetter)
T3 = BC548
T4 = BC548
T5 = BC548
T6 = BC548