SSB errata

 

12 mei 2003

 

 • Condensator linksboven, direct onder het schroefgat, is 2n is 22n
 • Condensator tussen QF4 en IC2 is C17=22n
 • Twee condensatoren, linksonder op lay-out (één heet abusievelijk C33), staan niet op het schema, mogen natuurlijk wel worden geplaatst, als je nog over hebt
 • C63=220n is condensator onder QF9 onder onbenoemde L62 en boven onbenoemde FET T9 ongeveer in het midden van de print
 • C112 en C113 zijn geleverd als 2µ3 in plaats van 2µ2. AGC werkt nog iets rustiger
 • C87 links naast IC4 is C97
 • De C99 rechtsboven IC4 naast de elco is C1OO Deze staat niet op het schema
 • C133=56p, is niet benoemd, en zit schuin rechts naar beneden onder de trimmer (is C132)
 • De 47p condensator boven de resonator QZ3 is C131
 • C139=22n onbenoemd, zit onder CFJ455 en
 • P3 in stuklijst is de potmeter op het Zit dus niet op de print
 • R23 staat tweemaal op de lay-out. De linkse is R2O (Linksonder op lay-out)
 • Weerstand C46 is natuurlijk R46 rechts van IC2
 • R64 onder de CFJ455 is R54, weerstand erboven heet R55
 • R63 boven "U piek" is R83
 • R65, onbenoemd, zit onder CD1 (de diode in een TO92 huis)
 • R73=47K zit helaas niet op de print, maar is gemakkelijk te solderen tussen het rechtse pootje van QZ2 en "+SSB"-rondje
 • R96 onder T10 is Doorkrassen s.v.p.
 • R124=220, onbenoemd, zit boven De transistor daar is T9. schuin linksboven IC4
 • R125=47K, Rechts van T9
 • R126=10K, Boven T9
 • R127=47K, Schuin boven T9
 • R128=2K2, daar weer Staat abusievelijk als 10K aangegeven
 • R134=330K, Rechts van resonator QZ3
 • R144=470K, Onder CFJ. Condensator van 22n rechts daarvan is C139
 • Al eerder vermeld: Source van T2, onderste FET links op print, moet nog worden Bovenste FET is T1 (Op zijn kop monteren! Tekst staat dan ook in spiegelschrift. Dat geldt ook voor T3, T4 en T12)
 • Onderdeeltjes onder IC1, onder aansluitingen punt 13 en Condensator en weerstand niet monteren. Ook condensator onder C1O mag er niet in. Staan ook niet op het schema.
 • Weerstanden van 47 Ohm worden vervangen door 56 Ohm (R66, R67, R115) 13 mei 2003
 • R169 boven de schroef rechts (waar ook het hapje in de print zit) moet R179 zijn, de andere R179 (naast R170) kan weg

 

28 mei 2003

 

 • Op de website is een nieuw schema en een nieuwe lay-out geplaatst
 • IC3 (NE612) pin 3 moet geaard worden
 • C27 (boven IC1) is niet geaard 5 juni 2003
 • C136 (100n) onder T12 is C135
 • Boven C110 staat een weerstand van 10K, dat is R113
 • Onder QF1 staat een onbenoemde C (zit aan AGC rondje) staat niet op schema en is niet nodig
 • Er zijn veel vragen over de koppeling tussen de spoeltjes L6O en Dat gebeurt met 4 windingen op elke spoel. Het makkelijkste is de koppelspoeltjes eerst aan te brengen op elke spoel en dan de spoeltjes te monteren op de print. Daarna kunt u de draadjes doorverbinden. Op de print is dat rudimentair aangegeven.

 

 

15 juli 2003

 

De twee volgende regels waren ten onrechte bij de VFO-errata geplaatst, waarvoor mijn excuses.

 • Serieschakeling van C112 en R116 zijn andersom op de print Dit is geen probleem
 • Weerstanden van 12O Ohm kunnen ook 1OO Ohm Het betreft R142 en R151
 • Van potmeter P2 moet het rechter contact worden geaard
 • Extra resonator monteren rechtsonder, naast Er zitten twee ongebruikte gaatjes (bedoeld, om extra C te kunnen toevoegen indien nodig. Het blijkt echter nooit nodig te zijn.) Het onderste van die gaatjes kan worden benut, maar boven de andere moet een gaatje worden geboord, want de resonator heeft een steek van twee (zie gepubliceerde foto op onze website).