VFO errata

 

12 mei 2003

 

 • Wegens het gebruik van een ander type kristal zijn de condensatoren C2

wordt 33p en C3 wordt 22p

 • 5taande potmeter links naast de liggende 10-turns heet P2 en wordt 100K (was 200k)
 • Liggende potmetertjes komen uit de Helaas zitten de aansluitingen in spiegelbeeld. Daarvoor is een hulpprintje beschikbaar.
 • De doorverbinding tussen deze potmeters dient een 47K weerstand te zijn, Jan heeft bij de beschrijving voor de montage van de twee potmeters deze weerstand als doorverbinding gelaten, maar het is beter de weerstand te plaatsen.
 • C34 is als elco getekend maar is een 100n Helaas met steek 1 en daarom moet u de pootjes naar die steek verbuigen.
 • Punt 8 van IC5 ligt niet aan massa als de print niet in het kastje Dit is geen probleem
 • De afstempotmeter P6=5K wordt geleverd als 50K en de twee weerstanden worden dan ook 10 maal zo 22K (R74 en R75), voor een nog betere resolutie
 • Kortsluitingen als eerder al vermeld Bij de onderste 12V stabilisator, IC13 en bij + rail bovenaan de print, 2x
 • De C8 uiterst links is De ontkoppeling van de + van IC2 zit wat ver weg, naast de instelpotmeters
 • C39 zit helaas niet op de Kan (met enig gepruts) naast C42 aan de doorverbinding, die daar zit en massa worden geplaatst. Wel een gaatje boren. Kan ook aan de soldeerzijde worden gesoldeerd
 • 51, 52 en 53 zijn doorverbindingen op de print, als aangegeven op het 51 tussen de potmeter en de andere twee onder R31. 52 moet aan "INV" worden gesoldeerd en 53 aan het middelste vierkante soldeereilandje. Volgens de stippellijnen dus
 • T1, onder het kristal is als T092 De B5X20 heeft echter dezelfde aansluitingen (emittor in de buurt van het vinnetje).

 

13 mei 2003

 

 • T1 komt twee maal De transistor geheel links onder de 612 is T2
 • IC-13 rechtsonder, de 12V stabilisator heet IC-14 Het stabilisator IC daarboven is

IC15

 

28 mei 2003

 

 • 0p de website is een nieuw schema en een nieuwe lay-out geplaatst
 • Pin 9 van IC3 aan pin 8 doorverbinden
 • Nummering van enige weerstanden niet goed: R21 en R22 zijn die boven IC3 (4027), van links naar rechts
 • Weerstanden (1M) boven IC4 en IC7 zijn van links naar rechts: R24, R25, R26 en R23

Hier is een verwisseling met die uit vorige punt

 • R36 zit aan de rechter kant verkeerd (ook op het schema). Dient aan uitgang van IC8-2 pin 6 en 7) te Dit is gemakkelijk op te lossen, door een gaatje te boren net boven het rechter rondje (spoortje tussen R36 en P3). Maar mag natuurlijk ook aan de onderkant komen, dan hoef je niet te boren.
 • De weerstanden R31 en R32, daar weer onder, hebben een andere waarde Van 82K naar 56K

 

 • Er dient nog een weerstand over C15 te worden gemonteerd (onder R10). Dat is een weerstand van 22K van pin 3 van IC2-1 naar Monteer die ook maar aan de onderzijde.
 • In de buurt van R31 en R32 zit bij de omschakelaars 52 en 53 mogelijk nog een sluiting door spoorresten (heel dun spoortje). Dit is gemakkelijk weg te
 • 5poel L1=2wdg en L2=26 Zie ook het infoblad van Jan voor het maken van de spoel.

 

15 juli 2003

 

 • De in een eerdere uitgave van dit document geplaatste tekst, betreffende C112 en R116 en de tekst betreffende 120 Ohm weerstanden is verwijderd en in de errata van de 55B-print Daar horen ze thuis (excuses voor mijn vergissing).