AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 4
Modificaties op de SCHAKELPRINT


Helaas zijn er twee foutjes in deze print geslopen, zie de afbeelding
“Modificatie Schakelprint”.
• Rond T3 moet R35 anders gelegd worden (tussen emittor en basis). Wilt u
geen gaatje boren, dat kan deze weerstand aan de soldeerzijde worden
gesoldeerd tussen het linker originele gat en het pootje (emittor) van de
transistor. Het resterende draadje van de weerstand verbuigen en naar
het rechter soldeereilandje solderen. Met andere woorden, een verbinding
in plaats van de oorspronkelijke ligging van de weerstand.
• Voor de mensen met durf: Ook kan er een gaatje geboord worden van 0,7
á 0,8 mm volgens afbeelding, precies op het spoortje. Let op, dat dit
gaatje geen verbinding met massa maakt. (meten). Een goede loep is sterk
aan te raden! De weerstand volgens de modificatietekening monteren.
• Verder is rond T8 ook een fout gevonden. Hier hoeft niets geboord te
worden. De liggende weerstand die ook R50 is genoemd wordt weggelaten,
transistor omgedraaid en draadje van emittor op soldeerzijde volgens afb.
gesoldeerd naar de + (aan onderkant van R49, kan met nog niet afgeknipte
draad van die weerstand )
• R45 en R56 moeten kruislings worden gemonteerd, dus geen extra draad
of gaatjes, zie afbeelding rechtsboven.
• Diodes D7, D8 zijn verkeerd aangegeven op de print. Richting veranderen.
• Transistor T7 is niet met zijn emittor geaard! Draadje aanbrengen als op
de afbeelding.